Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ia jugul lui Hristos

Ia jugul lui Hristos

Ia jugul lui Hristos

Oricine L-a aflat pe Domnul şi vrea să-L urmeze cu adevărat pe El trebuie neapărat să se facă una cu El în suferinţele Sale şi în lucrarea Sa, purtând sarcina şi crucea Lui pe urmele Sale, aşa cum a spus El: „Luaţi jugul Meu şi sarcina Mea, căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară”. „Dacă răbdăm împreună cu El, vom şi împărăţi împreună cu El”, a spus El. Dar dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi. Şi semnele adevăratei apostolii pentru Hristos sunt cele pe care le-a purtat El şi pe care le-au purtat pe urmele Lui toţi sfinţii, martirii şi mucenicii Săi, care sunt lauda Bisericii şi podoaba cerului în veci şi-n veci.
Să luăm şi noi bine seama la aceste condiţii cu care este neapărat împreunată slujirea şi slava lui Hristos, căci fără jugul Său purtat cu credincioşie alături de El aici, în lumea aceasta unde El munceşte şi lucrează, fără sarcina Lui purtată cu ascultare şi cu smerenie acum, în viaţa aceasta, când El mărturiseşte, şi fără crucea purtată cu credincioşie şi dragoste statornică lângă El şi după El acum, când El suferă, nimeni, niciodată n-a intrat şi nici nu va intra niciodată în Împărăţia Lui.

Despre cei care umblă numai după foloasele pământeşti în slujba lui Hristos, Sfântul Său Cuvânt spune: „Niciodată nu v-am cunoscut”. Şi niciodată nici nu i va recunoaşte.

Noi să luăm jugul şi sarcina Lui şi să luăm crucea Lui, căci numai purtarea acestora cu credincioşie şi smerenie aici, unde suntem noi acum, numai purtarea lor cu credincioşie ne va da dreptul cu adevărat la cununa vieţii şi a slavei acolo unde este El acum.

Să ne rugăm neîncetat şi să ne străduim neîncetat să fim cu adevărat nişte părtaşi cu Hristos la suferinţele Lui, la lupta Lui, la slujba Lui acum, ca să putem fi odată şi la slava Lui, în Împărăţia cerurilor. Amin.

Ia jugul lui Hristos pe umăr
şi trage lângă El arând,
chiar dacă semeni numa-n lacrimi
şi umbli numai sângerând…
Hristos cel Sfânt te va cunoaşte
în sărăcie, nu-n belşug,
că mulţi au stat cu El la mese,
dar prea puţini au tras la jug!

Ia-I sarcina şi-o du alături,
şi simte-o apăsând din greu,
cum ai răspunde doar tu singur
de tot ce are Dumnezeu.
Hristos cel Sfânt te va cunoaşte
odată-n Cerul Lui de Sus
nu după haina ce-ai purtat-o,
ci după sarcina ce-ai dus!

Ia-ţi crucea ta şi-I mergi pe urme
tăcând şi mulţumind ca El,
iubeşte, roagă-te şi rabdă,
urmând dumnezeiescu-I fel.
Hristos cel Sfânt te va cunoaşte
nu după numele ce-ţi pui,
ci după ranele-ndurate
sub crucea ta şi Crucea Lui!

TRAIAN DORZ
Cântarea, ca meditaţie
Edit.  Oastea Domnului, Sibiu, 2012

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *