Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home „Iatã Mielul lui Dumnezeu!…”

„Iatã Mielul lui Dumnezeu!…”

„Iatã Mielul lui Dumnezeu!…”

A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către El şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29).

Celui mai mare om născut din femeie şi celui mai mare Prooroc, Sfântului Ioan Botezătorul, i-a fost dat să cunoască pe Mântuitorul lumii şi Răscumpărătorul omenirii. Şi de aceea el a arătat pe Iisus Hristos cu toată puterea încredinţării, când L-a văzut şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatul lumii”! Făgăduinţele făcute de veacuri privitoare la venirea Aşteptatului Mântuitor îşi căpătau în sfârşit strălucita împlinire. Mesia venise!.. Ioan, cu ochii luminaţi, L-a văzut primul şi în clipa supremei revelaţii a strigat el însuşi transfigurat: Iată-L!…

Proorocul Isaia profeţea venirea Mântuitorului prin cuvântul: „Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu Şi-a deschis gura Sa; ca un Miel spre jertfire S-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu şi-a deschis gura Sa” (53, 7).

Întâi, această asemănare ne îndeamnă stăruitor să ne gândim la răbdarea Mântuitorului. Răbdarea Preascumpului nostru Mântuitor. Cât de răbdător a fost Domnul în faţa lui Pilat, în faţa lui Irod, în faţa lui Caiafa, în faţa Crucii şi pe Cruce!… Pilat Îi zise: Nu răspunzi nimic? Uite ce grăiesc osânditorii Tăi!… Dar Domnul nu răspunde… El rabdă şi tace până la sfârşit. Ei Îl hulesc, El tace; ei ridică mărturie mincinoasă, El nu răspunde. Măcar când L-au scuipat trebuia să vorbească, dar El a tăcut. De aceea Sfântul Ioan, luminat prin Duhul Sfânt, arată: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică Păcatul lumii”. „Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi” (Efeseni 5, 2). Tot aşa şi faţă de noi, Mântuitorul este nespus de bun şi răbdător. Şi noi suntem în rândul batjocoritorilor Lui. El ar putea să ne răspundă şi nouă cu vorbe şi judecăţi aspre, dar El rabdă, El pune în faţa noastră dreptatea şi răbdarea Lui.

Duhul Domnului, când l-a umplut pe Sfântul Ioan, i-a descoperit limpede cele două mari Taine cu privire la Hristos: Taina Jertfei Sale Răscumpărătoare, despre care am scris mai sus, dar şi despre Taina Bisericii Sale Slăvite, când a zis: „Iată Mirele!”; şi: „Cel ce are mireasă este Mire, iar prietenul Mirelui, care stă şi ascultă pe Mire, se bucură cu bucurie de glasul Lui. Deci această bucurie a mea s-a împlinit” (Ioan 3, 29).

Chemarea Sfântului Ioan Botezătorul a fost să meargă înaintea Domnului, trâmbiţând şi spunând: Iată Mielul smerit şi iată Mirele Slăvit… Chemarea lui a fost să-i facă prieteni Mirelui, dar Mireasa lui Hristos erau chemaţi să fie alţii. Slujba lui a fost unică, el şi-a recunoscut-o şi a împlinit-o cu credincioşie până la moarte!

Scumpul nostru Părinte Iosif şi el şi-a cunoscut bine slujba şi misiunea, care şi-a îndeplinit-o cu prisosinţă şi a arătat celor din vremea sa, pe Mântuitorul lumii şi pe El vestit prin cântecul dulce al Golgotei, care, cu trâmbiţa sa, le-a cântat atât de frumos şi dulce, chemând oamenii să facă parte din Mireasa lui Hristos în Biserica cea Triumfătoare, Biserica cea Vie, prin schimbarea vieţii în Hristos.

Dragii noştri, oare noi ne cunoaştem precis slujba ce o avem de făcut cât suntem în viaţă?… Cum vom răspunde oare în faţa lui Hristos pentru ceea ce trebuie să facem şi mai lăsăm nefăcute?

Domnul şi Dumnezeul blândeţii şi al ascultării, Iisuse, Domnul nostru, Te rugăm ajută-ne şi pe noi să-Ţi semănăm mereu Ţie şi la înfăţişare şi la inimă. Să avem o smerenie sinceră şi caldă ca a Ta, în ascultarea noastră ordonată şi cuviincioasă, căci dorim din toată inima să Te urmăm pe Tine, pentru mântuirea noastră şi a altora.

O, Domnul nostru mare şi Sfânt, Mântuitorul nostru, Te rugăm, trezeşte şi în noi conştiinţa misiunii, simţindu-ne chemarea datoriei noastre să o împlinim cu toată grija şi stăruinţa, aşa cum au împlinit-o oamenii Tăi şi să putem împărăţi şi noi cu Tine, aşa cum ei au biruit prin Tine. Amin! Slăvit să fie Domnul!

Pr. Ionel MARIN

din săptămânalul duhovnicesc ”Iisus Biruitorul”
Anul XXX, nr. 2 (1187) 7-13 IANUARIE 2019

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!