Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Iată Robul Meu…

Iată Robul Meu…

Iată Robul Meu…

Isaia 42, 1

Omule, oricine ai fi tu, crezi tu sau nu crezi în Dumnezeu? Căci, dacă nu crezi, nu am nimic să-ţi mai spun.

Dar, dacă crezi Într-Unul Dumnezeu Tatăl, Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor, atunci va trebui neapărat să crezi Într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu… Lumina Adevărată şi Dumnezeu Adevărat, Care pentru noi S-a pogorât… S-a întrupat din Fecioara… S-a răstignit, S-a îngropat, a înviat, S-a suit la ceruri şi iarăşi va veni cu slavă să judece vii şi morţii, întemeindu-Şi o împărăţie a Sa care nu va mai avea sfârşit. Iar în împărăţia aceasta nu va intra nimic necurat, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună (Apoc, 21, 27), ci numai cei care, lepădându-se de tot ce este spurcăciune şi minciună, se hotărăsc pentru Hristos, pun legământ să asculte întru totul de voia Lui şi să trăiască până la sfârşit după Cuvântul Său.

Numai numele acestora va fi scris în Cartea Vieţii. Şi numai în felul acesta Dumnezeu dă cuiva mântuirea Sa.

Iată de ce oricine vrea mântuirea lui Dumnezeu trebuie neapărat să ajungă la Hristos. Pentru că Dumnezeu a pus în Hristos toată plinătatea dumnezeirii Sale (Col. 1, 19).

Şi în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care să poată fi mântuiţi decât al Lui (Fapte 4, 12). Numai El este uşa (Ioan 10, 9). Şi numai El mijlocitorul (Evrei 9,15).

Suflete, oricine ai fi tu, ascultă cuvintele Tatălui Care te trimite la Fiul, zicând: Iată, El este alesul Meu! În El Îmi găsesc plăcerea. Peste El am pus Duhul Meu. Pe El L-am rânduit Mântuitor. La El să mergi . De El să asculţi (Matei 17, 5). Şi, dacă vrei să ajungi vreodată la Tatăl, atunci vino neapărat astăzi la Domnul Iisus Hristos.

Binecuvântat să fii în vecii vecilor, Iisuse Doamne, Tu, Care eşti Preaiubitul Tatălui şi vii în Numele Lui, dând o deplină mântuire tuturor acelora care doresc să se apropie de Tatăl prin Tine!

Slavă veşnică Ţie, Iisuse, Plinătate a lui Dumnezeu, Uşă mântuitoare şi Mântuitor veşnic! Slavă Ţie pentru deplina mântuire pe care o dai tuturor celor care vin al Tine şi pentru pacea şi slava la care i-ai făcut părtaşi pe toţi credincioşii Tăi adevăraţi!

Te rugăm, fă-ne şi nouă parte de ele. Amin.

Traian Dorz

Author: admin

Comentarii

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *