Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Îndemnuri apostolice şi patristice

Îndemnuri apostolice şi patristice

Îndemnuri apostolice şi patristice

„Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!

Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Iisus” (Flp 4, 4-7).

Prin rugăciune, cel păcătos câştigă iertarea şi, din păcătos, ajunge drept. Tâlharul răstignit împreună cu Domnul Hristos numai atât a rugat pe Mântuitorul: „Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni în Împărăţia Ta!” (Lc 22, 42) şi Domnul l-a iertat. Căindu-se, vameşul a rostit numai aceste cinci cuvinte: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosul!” şi s-a întors îndreptat la casa lui (Lc 18, 13). Iar David, mustrat fiind pentru păcat de către Natan, a grăit: „Păcătuit-am Domnului” şi Domnul l-a iertat (II Împ 12, 13).

„Cel ce se aşterne la rugăciune pune capăt păcatului – zice Fericitul Augustin –, iar cel ce pune capăt rugăciunii începe păcatul.”

Rugăciunea face dintr-un păcătos un drept, pentru că prin ea se câştigă darul pocăinţei şi al întoarcerii la Dumnezeu. Pământul, cu cât se apropie mai mult de soare, cu atât primeşte mai multă lumină şi căldură; iar noi, cu cât ne apropiem mai mult de Domnul Iisus Hristos prin rugăciune, cu atât dobândim mai multă lumină şi putere. Rugăciunea coboară asupra noastră Duhul Sfânt şi luminează cele dinlăuntru ale noastre. Această lumină s-a lăsat văzută în afară la mai mulţi sfinţi în timpul rugăciunii. De pildă, faţa lui Moise strălucea de lumină când s-a coborât de pe munte, unde grăise cu Dumnezeu (Exod 34, 29-30); iar Sf. Simeon Noul Teolog (†1022) se arăta uneori, în timpul rugăciunii, înconjurat de o lumină strălucitoare, care-i pătrundea în chip uimitor carnea şi mădularele. Rugăciunea pătrunde sufletul ca o rouă cerească ce-l însufleţeşte şi-l împrospătează, aşa precum plantele răcorite noaptea de rouă dobândesc puteri noi. Deci rugăciunea este folositoare nu numai pentru cel ce trăieşte după voia lui Dumnezeu, ci şi pentru cel ce se zbate să părăsească drumul pierzării.

„Cel ce se roagă bine ştie să trăiască cinstit” (Din Înv. de cred. Creştină Ortodoxă, pg, 244-245).

 Taina vieţii : popas sufletesc duhovnicesc / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2010

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!