Catehism Mărturii Meditaţii

„Lăcrimează şi tremură pentru cel păcătos! Sărută-i mâinile şi picioarele!“

APOSTOLATUL LAICILOR (MIRENILOR) ( VI )

„Vezi pe vreun frate leneş pentru mântuirea lui? Lăcrimează şi te roagă lui Dumnezeu pentru dânsul! Ia-l cu tine îndeosebi şi-l îndreptează, şi-l sfătuieşte, şi-l roagă, precum făcea Apostolul Pavel,  acolo unde zicea că voi plânge pe mulţi din cei ce au păcătuit mai înainte şi nu s-au pocăit de  necurăţia lor şi de curvie.

     Aşa şi tu, arată dragostea către cel păcătos! Mângâie-l pe dânsul şi nu-l mustra că a păcătuit,  ci-i fă mătănii până la pământ, apucă-l şi-i sărută picioarele şi mîinile, nu-ţi fie ruşine, de vrei să-i mântuieşti sufletul, cum fac şi doctorii cei învă-ţaţi: când văd pe cei bolnavi că nu primesc nici o doctorie, îi roagă pe ei să primească doctoria sănătăţii lor. Deci aşa fă şi tu, chiar şi de  te-ai osteni până la moarte, ca să înţelepţeşti pe fratele tău, sfătuindu-l şi îndreptându-l, până când se va întoarce şi se va lăsa de rele. Şi ceea ce faci tu pentru cel păcătos o socoteşte Dumnezeu în loc de mare mucenicie.“

Chiar de te şi înjură“

     „Pentru aceea, frate, nu înceta niciodată a în-văţa şi a îndrepta pe fratele tău, chiar de te şi înjură şi te înfricoşează că îţi va face pagubă. Toate acelea să le suferi cu multă răbdare,  pâ-nă când vei dobândi mântuirea sufletului lui, că de-ţi va fi el ţie vrăjmaş rău şi tare, iar Dum-nezeu îţi va fi prieten şi ajutor, nu numai aici în această lume, ci mai vârtos în  Ziua aceea a Ju-decăţii, dar mare îţi va dărui.

     A face cineva milostenie la săraci, mare lucru este şi de mântuire, dar mai mare este a scoate cineva pe altcineva din  rătăcirea necredinţei şi a păcatului, pentru că sufletul nu are răscumpă-rare nici cu toată lumea. Dacă ai da mii de avuţii, nu poţi să faci atât cât ai întoarce un  suflet la credinţă.

     Iar dacă pe cel necredincios nu-l vei putea pleca astăzi sau mâine să te asculte sau chiar niciodată, tu nu te descuraja, căci tot ai plata gata de la Dumnezeu.“

va urma

IOSIF TRIFA – Preot

Lasă un răspuns