Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home MARELE NOSTRU EROU NECUNOSCUT

MARELE NOSTRU EROU NECUNOSCUT

MARELE NOSTRU EROU NECUNOSCUT

După războiul cel mare a rămas aşa-numitul „Erou necunoscut”, adică osemintele şi mor­mântul unui erou căzut în război, care închipuie jertfa tuturor eroilor că­zuţi; închipuie toate jertfele de război care au ajutat în­vierea unei ţări şi a unui neam. Şi noi avem un astfel de erou necunoscut la Bucureşti. El este un altar naţional şi în faţa lui se apleacă cu smerenie şi recunoştinţă toţi românii…

Avem apoi praz­nicul eroilor morţi în război. Chiar acum joi, avem praz­nicul celor cari s-au jertfit pen­tru noi toţi. Le cinstim amin­tirea ca unor eroi ce s-au jertfit pentru noi, pentru libertatea şi învierea noastră naţională.

Avem însă şi în lumea cea sufletească un mare „Erou Ne­cunoscut”. Iisus Mântuitorul este acest Erou. El S-a pogo­rât din slava cerului, să moară pentru noi şi mântuirea noa­stră. Trei ani de zile a purtat acest Erou o luptă grea şi îndârjită cu marele duşman al neamului omenesc: cu ispiti­torul diavol. Trei ani de zile a luptat contra întunericului, con­tra minciunilor şi contra tu­turor păcatelor cu care satana umpluse lumea. Această luptă s-a sfârşit pe Golgota, cu de­plina biruinţă a Eroului ce­resc. În clipa când sus pe Gol­gota a răsunat cuvântul: „Săvârşitu-s-a”, ispititorul diavol a fost învins. A fost biruit prin Jertfa crucii, prin Jertfa lui Iisus, Eroul cel ceresc.

Iisus Mântuitorul este un Erou ceresc Care S-a jertfit pentru noi şi mântuirea noa­stră. Neamul omenesc pierduse patria cea cerească. El ne-a câştigat-o. Pierdusem libertatea, El ne-a dat-o.

Iisus Mântuitorul este un Erou ceresc „care pe Sineşi S-a dat preţ de răscumpărare pentru toţi” (I Tim 2, 5).

Dar, vai, lumea şi oamenii nu cunosc pe acest Erou. Iisus este cu adevărat un Erou ne­cunoscut. Noi nu-L cunoaştem cu adevărat pe Iisus Mântui­torul şi Răscumpărătorul.

Dragă cititorule! Iisus Mân­tuitorul este un Erou ceresc ce S-a jertfit pentru tine, S-a răstignit pentru tine, a murit pentru tine şi păcatele tale. Nu iudeii L-au răstignit pe Iisus Hristos, ci tu şi păcatele tale.

Dar tu nu cunoşti pe acest Erou Răscumpărător. Căci dacă L-ai cunoaşte, ai sta neîncetat la picioarele Lui… ţi-ai depune toată viaţa ta la picioarele Crucii Sale, dându-ţi seama că tu nu mai eşti al tău, ci eşti un dar a Celui răstignit pe cruce (Co­r 3, 25). Tu nu cunoşti pe acest Erou, căci dacă L-ai cunoaşte ai trăi o viaţă de luptător pentru împărăţia lui Dumnezeu şi mântuirea sufle­tului tău… ai trăi o viaţă de biruitor asupra păcatului.

Domnul Iisus ne-a lăsat nouă darul biruinţei Sale câş­tigat pe Golgota. El este un Erou ce a rămas cu noi, luptă alături [de] noi şi ne duce la biruinţă contra ispititorului diavol.

Mulţi mă întreabă ce rost are Oastea Domnului, căci doară toţi creştinii sunt ostaşii Domnului. Va fi, dar ei au dezertat de mult din lupta mântuirii. Au părăsit frontul şi pe Comandantul luptei. Noi, ostaşii Domnului, ne-am întors la lupta mântuirii şi ne-am pus din nou sub cârma şi comanda marelui nostru Erou şi Rege ceresc.

«Oastea Domnului» nr. 20 / 17 mai 1931, p. 1

Părintele Iosif Trifa la zile de sărbătoare
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *