Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Minunea Schimbării la Faţă a Domnului

Minunea Schimbării la Faţă a Domnului

Minunea Schimbării la Faţă a Domnului

Ca să dea o nouă dovadă a Dumne­zeirii Sale, şi pentru ca să întărească în credinţa pe ucenici, Mântuitorul ia cu Sine pe Petru, Iacov şi Ioan, cei mai pregătiţi sufleteşte de a pricepe arătările cereşti, şi se suie în munte să se roage.

Înaintea lor s-a schimbat la Faţă: „Şi a strălucit Faţa Lui ca soarele, iar hainele Lui s-au făcut albe ca lumina”. Lumina Duhului dintr-Însul a pătruns în afară, schimbând şi trupul, şi hainele în minunată arătare. Acolo s-a văzut lângă Domnul şi Moise, dătătorul de lege, şi Ilie, unul din prooroci, ca să mărturisească şi ei înaintea Apostolilor de Cela ce a plinit toată legea şi proorocii.

Adânc pătrunşi de măreţia arătării Dumnezeirii Sale, Apostolii, la rândul lor, L-au vestit cu încredere. Petru scrie în a doua carte sobornicească a sa (cap. 1, vers. 17): „…nu urmând basmelor celor meşteşugite am spus vouă puterea şi venirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci singuri văzători fiind măririi Aceluia, că a luat de la Dumnezeu-Tatăl cinste şi slavă, glas ca acesta venind către Dânsul: «Acesta este Fiul Meu cel iubit… pe Acesta să-L ascultaţi». Şi acest glas l-am auzit din cer, fiind cu Dânsul în muntele cel sfânt”.

Pentru a gusta şi a ne împărtăşi de fericire în apropierea Domnului, să ne smulgem din câmpul şi din valea frământărilor vieţii de toate zilele, să ne desprindem din mijlocul oamenilor, de pe uliţe şi să ne ridicăm şi noi pe culmile reculegerii sufleteşti, pentru a ne ruga – cum El s-a dus în munte înalt deosebi. Se va cobori atunci şi asupra noastră nor luminos, ne va învălui în lumină, faţa ni se va umple de strălucire, inima de căldura şi sufletul de pace. Şi vom putea zice şi noi cu Petru: „Doamne, bine ne este nouă a fi aici”…

«Lumina Satelor» nr. 31 / 13 aug. 1922, p. 3

Părintele Iosif Trifa la zile de sărbătoare
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *