Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 18 Ianuarie – Nişte dărâmături veşnice

18 Ianuarie – Nişte dărâmături veşnice

18 Ianuarie – Nişte dărâmături veşnice

 18 ianuarie – Psalmul 9, vers 6

Privind înapoi peste veacurile istoriei omeneşti, peste tot întinsul câmpurilor de luptă pe care s-au înşiruit, valuri după valuri, rândurile războinice ale vrăjmaşilor lui Dumnezeu şi ale potrivnicilor Lui, te umpli de un sfâşietor simţământ de milă — şi de un fericit simţământ de încredere. Milă, pentru toate aceste puteri atât de ameninţătoare cândva, când erau „tari“ şi „bine organizate“, dar din care foarte curând n-au mai rămas decât nişte triste ruine, peste care colbul uitării se aşază în tot mai groase straturi. Până le înghite de tot şi pe veşnicie.

Şi te umpli de încredere în nebiruita Putere Slăvită a lui Dumnezeu, Care trece liniştit peste Istorie în Carul nimicitor al Timpului. Neridicând nici un deget şi totuşi prefăcând cu atâta uşurinţă toate „fortăreţele puternice“, ridicate cu atâta trudă împotriva Sa, în nişte dărâmături veşnice. O smeriţi copii ai lui Dumnezeu, priviţi mereu spre Trecut, ca să puteţi vedea Viitorul şi să nu vă înşele nici un Prezent!

Dacă undeva şi cândva este cineva care se ridică cu vrăj-măşie împotriva lui Dumnezeu, să nu vă îndoiţi nici o clipă de soarta care îl aşteaptă. Mai curând sau mai târziu, dărâmăturile lui se vor adăuga celorlalte dărâmături, sporind şi mai mult numărul dovezilor despre puterea şi judecata lui Dumnezeu şi despre soarta cutremurătoare a vrăjmaşilor Lui. Nu tremuraţi şi nu cădeţi niciodată înfrânţi în faţa vrăjmaşilor lui Dumnezeu. Nici chiar când înţelepciunea lui Dumnezeu va îngădui să cădeţi pentru o vreme în mâinile lor chinuitoare.

Fiţi siguri de înfrângerea lor, chiar dacă voi n-aţi mai ajunge să vedeţi aceasta cu ochii voştri cei trupeşti, dar a multora o veţi vedea. Chiar dacă puterea lor ar întrece tăria Babilonului şi fala Romei, toţi vor fi dărâmaţi. La timpul lor, în curând, dărâmăturile nebuniei acestora vor fi pricină de clătinare din cap pentru unii şi de groază pentru alţii.

Deci să nu vă temeţi de ei, oricât de mare le-ar părea puterea şi întinderea, oricât le-ar fi îngăduit să apese şi să prigonească. Făcându-vă datoria de a vă supune — după Cuvântul Domnului — în ce priveşte obligaţia omenească faţă de stăpânirea sub care trebuie să vă trăiţi viaţa pământească, rămâneţi sufleteşte liberi faţă de toţi. Făcând numai binele şi urmărind numai ceea ce este cinstit faţă de toţi, în tot ce gândiţi şi lucraţi, supuneţi-vă credinţa inimii şi închinarea duhului numai Singurului Dumnezeu Adevărat, prin Iisus Hristos, Mântuitorul vostru (1 Tim. 6, 16). El Singurul are cinstea şi puterea veşnică. Rezemându-vă de El şi slujind spre lauda Lui, veţi rămâne veşnic în picioare, ca o cetate neclătinată (Evrei 11, 10).

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!