Traian Dorz

Nu te făli cu ziua de mâine

Omul înţelept nu se făleşte nici măcar cu ziua de azi, fiindcă în orice clipă se poate întâmpla orice nenorocire. Câtă vreme omul nu-şi cunoaşte viitorul nici cu o clipă înainte, el se poate teme de orice. Nimeni nu-i sigur nicăieri, ci oricine este primejduit oriunde.

De aceea omul înţelept, care îşi cunoaşte cu adevărat starea sa, umblă totdeauna smerit şi lucrează totdeauna drept, pentru ca oricine l-ar cerceta să-l poată afla credincios în orice lucru încredinţat lui.

Fericit este orice om care îşi cunoaşte bine marginile până la care se cuvine să se întindă şi care nu trece peste limita bunei cuviinţe niciodată. Fericit cine ascultă cuvântul: Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi!

Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale.

Planificarea muncii viitoare este înţelepciune şi prevedere. Împărţirea cu grijă a timpului, a muncii şi a hranei pentru ziua de mâine este cumpătare şi economie.

Punerea în ordine a oricărui lucru, pregătirea pentru iarnă, pentru lipsuri, pentru bătrâneţe – toate acestea sunt virtuţi alese şi fapte pline de cuminţenie la un om luminat şi la un popor cult.

Omul sau poporul înţelept care lucrează în felul acesta nu va fi niciodată lipsit.

Nu va fi niciodată surprins nepregătit.

Nu va umbla niciodată în gol.

Nu va fi niciodată zăpăcit sau neputincios.

Nu se va pomeni niciodată unde nu e locul lui.

Nici prea la dreapta, nici prea la stânga.

Nici prea cu unii, nici prea cu alţii.

Nici prea înghesuit, nici prea singur.

Şi, mai ales, nu va fi niciodată prea lăudăros şi încrezut.

O, Dumnezeule al Înţelepciunii, Te rugăm să ne dai totdeauna o bună judecată şi cumpătare în orice vorbă şi în orice lucru.

Nu ne lăsa să fim nişte lăudăroşi şi îngâmfaţi, ca să nu rămânem înşelaţi şi de minciună nicăieri şi niciodată.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns