Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Numai prin Hristos putem cu toţii a ne bucura de cel mai fericit trai.

Numai prin Hristos putem cu toţii a ne bucura de cel mai fericit trai.

Numai prin Hristos putem cu toţii a ne bucura de cel mai fericit trai.

4. Noi suntem convinşi că nici un alt mijloc nu există pentru ca ţara noastră să ajungă la un înalt nivel luminos şi fericit decât prin Hristos;
noi vom continua să lucrăm totdeauna şi să ne rugăm neîncetat pentru mântuirea întregului nostru popor;
noi vrem să luptăm, cu orice sacrificii, până la ca-păt, ca şi ţara noastră să ajungă la fericita stare a ascultării de Hristos. Lucrând pentru ea, lucrăm pentru copiii şi urmaşii noştri.
Şi numai prin Hristos putem cu toţii a ne bucura de cel mai fericit trai.

5. În mijlocul ţării noastre a ridicat-o Dumnezeu
şi din mijlocul poporului nostru s-a născut Oastea Domnului, cu mijloacele specifice naturii şi credinţei poporului nostru, atât de dulci şi de apropiate,
şi în dreapta învăţătură a Bisericii strămoşilor noştri,
– pentru ca toţi să o simţim cu totul pentru noi.

6. Această mişcare duhovnicească, adânc patriotică prin năzuinţele ei sociale
şi adânc evanghelică prin solia sa,
credem că este singura cale pentru cea mai puternică trezire şi formare a conştiinţei sfinte, şi demne, şi fericite în poporul nostru.
Prin ea se poate face saltul fericit spre o trăire la cel mai înalt nivel moral a individului şi a societăţii noastre.
Întreg sufletul poporului nostru a simţit şi simte aceasta.

7. Nu numai noi, dar toţi fraţii noştri care doresc cu adevărat ridicarea patriei noastre până la starea superioară, demnă şi fericită nu trebuie să încetăm niciodată a ne ruga lui Dumnezeu
şi a lucra, şi a lupta cu toată puterea noastră pentru acest scop,
adânc încredinţaţi că în felul acesta noi ne împlinim nu numai o sfântă şi mare datorie faţă de Dumnezeu,
dar şi datoria cea mare – tot aşa de mare şi sfântă – pe care o avem faţă de aproapele nostru,
faţă de ţara şi poporul nostru în care trăim (Mt 22, 36-40).

8. Va veni vremea când adevărul acesta va deveni strălucit pentru toţi.
Va veni vremea când fiii luminaţi ai poporului nostru vor dovedi ce înalt rod patriotic a avut şi are Lucrarea Oastei Domnului pentru ţara noastră.
Atunci toţi vor vedea limpede cât de necesară a fost ea,
dar şi cât de mare pagubă şi rău s-a pricinuit însăşi ţării şi poporului nostru prin împiedicarea şi prigonirea ei atâta vreme.

9. Abia atunci se va vedea cu adevărat cât de ne-înţeleşi au fost luptătorii care, prin ea, erau atât de devotaţi cauzei poporului nostru
şi cât de departe s-ar fi ajuns spre viitorul fericit, dacă ar fi fost ajutaţi să facă lucrul lor neîmpiedicaţi.
Atunci se va vedea, cu uimire şi cu durere, cât de departe au văzut aceştia înainte,
– dar cât de prigoniţi pe nedrept au fost ei.

10. Atunci Dumnezeu va face dreptate memoriei lor, iar jertfele lor, unite cu cele ale celor mai curaţi fii ai poporului şi ai lui Dumnezeu,
vor lumina mintea şi drumul urmaşilor, însufleţindu-i pentru Tatăl Sfânt, Căruia ei şi-au închinat şi viaţa, şi moartea lor,
– adică pentru grăbirea venirii timpului fericit când în toată ţara noastră
şi în toate ţările lumii
să locuiască numai slava.
Adică numai Hristos.

11. O Doamne, Dumnezeul Biruinţei şi al Luminii…
Tu, Care cunoşti gândul înalt din care s-au născut Ideea şi lupta Oastei Tale,
Tu, Care ştii jertfele şi lacrimile acestei Lucrări în lupta dusă pentru ca Tu să fii adus la trăirea ţării noastre
şi ţara noastră până la trăirea Ta,
binecuvântează, Te rugăm, Lucrarea Oastei Tale şi dăruieşte-i putere de muncă,
de luptă şi de rugăciune,
până când acest gând al Tău va fi realizat în chip fericit pentru urmaşii noştri şi viitorul nostru.

12. Doamne, ridică mereu luptători şi lucrători harnici, uniţi, înţelepţi şi viteji Oastei Tale Sfinte,
oameni plini de un evanghelic patriotism, prin care Tu, Doamne, să poţi lucra, spre a face ca şi în ţara noastră să locuiască slava…
Slava şi lumina fericită a trăirii în demnitate şi în cinste,
în adevăr şi în unitate,
în frumos şi în credinţă pentru totdeauna.
Fă ca toată ţara noastră şi tot poporul nostru să ajungă o lumină şi o bucurie pentru toate celelalte popoare.

Cununile slăvite / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2006

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!