Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Să zicem „Nu!” apostolilor mincinoşi.

Să zicem „Nu!” apostolilor mincinoşi.

Să zicem „Nu!” apostolilor mincinoşi.

Marele Apostol al neamurilor se ruga pentru fraţii din Tesalonic, iar astăzi pentru noi, ca Domnul să ne îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos. Dragostea care întrece orice pricepere şi răbdarea îndelungă care dă tărie credinţei care aşteaptă.

Noi aşteptăm pe Domnul să vină cu răsplătirile Lui. Dincolo de aşteptare este Domnul cu frumoase-I şi veşnice-le-I răsplătiri. De aceea, dragostea aşteaptă, crede, suferă, nădăjduieşte totul şi în nădejde rabdă totul, ştiind că Dumnezeu este Adevărul. Dacă cu pilda vieţii Sale Domnul Iisus ne îndeamnă să nu obosim în facerea binelui, căci „mai ferice este să dai decât să primeşti”, prin Duhul Sfânt, ne face cunoscut să nu privim spre acela care trăieşte în neorându-ială. Să zicem „Nu!” apostolilor mincinoşi. Apostolii Dom-nului priveau ca neorânduială şi refuzul de a munci. „Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce” (II Tes 3, 5-15); şi: robul Domnului trebuie să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună (cf. II Tim 3, 17). Cum sunt aceia care fac apostolie creştină fără să se ostenească, fără să se dăruiască şi care totuşi aşteaptă să fie răsplătiţi?

Sf. Ap. Pavel dă nume de apostoli mincinoşi ca: Dima, Alexandru Căldăraru, Imeneu, Filet. Temelia învăţăturilor lor este vorbării goale şi lumeşti. Cei ce le ţin înaintează tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu, iar faptele lor sunt lumeşti (cf. II Tim 3, 3-4).

Cheia darurilor este Cuvântul lui Dumnezeu. De la acest cuvânt, nealterat, pornesc toate darurile cele bune (cf. II Cor 2, 17)

– Cuvântul Îl reprezintă pe Dumnezeu (cf. Ezec 3, 17; In 1, 1).

– Cel care grăieşte vorbeşte în numele Domnului şi numai când El îi deschide gura (v. 27).

– Şi înştiinţarea ce o face este spre mântuire sau osânda lui veşnică (cf. Ezech 33, 1-11).

– Cel care învaţă să se ţină de învăţătură, să fie cu luare aminte asupra lui însuşi şi asupra învăţăturii pe care o dă altora, să stăruiască în aceste lucruri; căci, făcând aşa, se va mântui pe sine însuşi şi pe cei ce îl ascultă (cf. I Tim 4, 16).

Superficialitatea mărturisirii şi a vieţuirii este aspru com-bătută de Sfântul Cuvânt. Leacul alinător pentru toţi acei ce sincer vor să trăiască în Hristos este depărtarea de toţi acei care trăiesc în neorânduială cu sufletul lor, cu viaţa lor, cu învăţătura ce o dau altora şi nu după învăţăturile primite de la început (cf. II Tes 3, 6).Cei care îi primesc se fac părtaşi la nelegiuirile lor, la propovăduirea lor mincinoasă, lipsind concordanţa care trebuie să fie între cuvânt şi ascultare, împlinire cu fapta şi cu adevărul. Adunarea înduhovnicită prin Duhul Sfânt va şti  ce trebuie să facă, de cine trebuie să se alipească, de cine să se depărteze (cf. II Tes 3, 5-7).

Să fim înduhovniciţi, să ne înduhovnicim şi prin Duhul Sfânt să aducem roade bune. Să ne rugăm neîncetat, mulţumind pentru toate, cerând ocrotirea şi binecuvântările Sale peste ostenelile noastre. Împletind munca cu rugăciunea, osteneala cu Darul lui Dumnezeu, să depunem zi de zi contribuţia noastră la zidirea vieţii duhovniceşti, pentru pacea şi mântuirea sufletelor noastre şi a celor pentru care ostenim şi ne rugăm.

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *