Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home OPT ZILE ÎN CER ( IV )

OPT ZILE ÎN CER ( IV )

OPT ZILE ÎN CER ( IV )

Steaua de lumină care a fost văzută pe frun­tea fratelui Popa Petru de la Său­cani la o nuntă din satul nostru nu am văzut-o nu­mai eu, ci majoritatea celor care eram în picioare şi ne ocupam cu organi­zarea nun­ţii. Când ne-am ară­tat-o fiecare unul altuia, am spus despre el: „Nu este un om obişnuit, ci este omul lui Dumnezeu”. În cu­vân­tul lui atunci a avut minunate des­coperiri biblice. (…)

Acum putem vedea deplin pilda vieţii pe care a lăsat-o în urma sa acest om al lui Dumnezeu. Ştim despre lacrimile pe care le-a plâns, despre lanţurile şi copacul din pădure de care a fost legat, care „n-o să mai facă roa­de în veci…”, că nu a fost legat de el un om obişnuit, ci un sfânt. Cătuşele care i-au fost puse la mâini nu vor mai fi că­tuşe, ci vor fi co­roană pe fruntea lui.

Nu toţi am ajuns la stadiul acesta al cre­dinţei, al nădejdii, al hotărârilor, al ţinerii legământului la care a ajuns el. Dar câţi suntem legaţi de Crucea lui Hristos, de învăţă­tura Bise­ricii şi a Oastei şi de părinţii noş­tri care ne-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu măcar atât să facem: să trăim acest Cuvânt.

 Şi fărâmiturile a­cestea scumpe care ne-au rămas din ceea ce Dum­nezeu ne-a trimis prin oamenii Lui, cuvintele lor, paşii lor, gândurile lor, inspiraţia pe care au avut-o ei de la Duhul Sfânt să ne trezească astăzi mai mult pe noi, cei care am mai rămas în urmă. Căci vieţile acestor oameni dovedesc că Oastea Domnului a ţinut pasul cu Bise­rica lui Dumnezeu, cu sfin­ţii Săi. Ei au fost mari luceferi în ţara noastră; dar s-au ascuns aceşti luceferi după no­rul cel de sus…

Să ne aducem aminte de mai-marii noştri, că am avut oa­meni de caracter, cu o credinţă ca a sfin­ţilor… Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm credinţa curată, aşa cum am primit-o din primele zile când ni s-a pus cartea de cân­tări în mână şi când ni s-a pus Evan­ghelia lui Dumnezeu pe inimă, prin care am fost che­maţi să fim mântuiţi. Mântuito­rul să fie în ini­mile noastre, în viaţa noastră şi în trăirea noas­tră! Amin.

Toader Slavu

(din «Iisus Biruitorul», nr. 31 / iulie-aug. 2013)

Frate de aur şi de miere sfântă – Popa Petru de la Săucani / Rus Ovidiu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2014

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!