Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pentru triumful vieții

Pentru triumful vieții

Pentru triumful vieții

Bunătăţile cele viitoare sunt roade ale pomului vieţii pe care l-a sădit Domnul Dumnezeu în Rai. La gustarea bunătăţilor pomului vieţii – care este asemănarea cu Dumnezeu – a fost chemat omul încă de când se afla în Grădina Edenului. Numai că omul a vrut să ajungă la aceste bunătăţi „pe scurtătură”, gustând prematur din pomul cunoştinţei binelui şi răului, prin păcatul neascultării de porunca Domnului. Şi astfel a fost alungat din Rai şi pus să-şi întreţină viaţa pământească prin sudoarea frunţii sale. Pentru ca viaţa aceasta, pământească, să triumfe, este necesar să luptăm pentru ea. Nu e suficient că ne-am născut şi… gata, avem viaţa. O luptă-i viaţa, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor – subliniază, într-o poezie, Lupta vieţii, poetul G. Coşbuc.

În plan existenţial, viaţa, în ce-l priveşte pe om, are cele mai bune condiţii de existenţă în sânul familiei. Or, tocmai familia a fost şi este atacată din toate părţile, mai ales în aceste vremuri, cu tot arsenalul celui rău. Aproape toate statele lumii au legalizat avorturile, iar România, cu toate că are asociaţii care militează pentru viaţă, are pe conştiinţă încă o Românie avortată. La noi, Referendumul pentru familie (6-7 octombrie 2018) a fost un eşec total al celor declaraţi creştini. Parlamentul european a dezbătut şi aprobat zilele trecute Ghidul lingvistic al politicienilor şi oficialilor europeni, prin care cuvinte precum mamă sau tată nu mai pot fi folosite, ci vor fi înlocuite cu termenul generic de părinţi. Încă de la grădiniţă, şi pe tot parcursul perioadei şcolare, copiilor li se impune – cu toate că se invocă acordul părinţilor – educaţia aşa-zis sanitară, dar care este, de fapt, educaţie sexuală. Oficialii şi politicienii europeni nu vor mai putea vorbi de sex masculin sau sex feminin, ci vor fi nevoiţi să folosească termenul de gen primit la naştere. Şi exemplele pot continua…

Dar şi Biserica – marea familie structurată divino-uman, laborator al vieţii în Hristos – este atacată, de asemenea, din toate părţile: mediatic, lingvistic, ideologic şi chiar prin vandalizarea sfintelor lăcaşe sau prin restricţii ilogice şi, în multe cazuri, ilegale… Exemple sunt destule, nu este loc pentru ele acum.

Lupta vieţii celei mântuitoare însă ne cheamă la războiul cel duhovnicesc. Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică (Ioan 5, 24). Ca să aperi ceva, trebuie să ai acel ceva. Ca să aperi viaţa, trebuie să o şi ai.

Pentru triumful vieţii duhovniceşti – „Căci cu asemănarea chemând/cheamă pe cel asemenea” (Acatistul Bunei-Vestiri, Condacul al 10-lea) –, oferta rămâne valabilă, şi anume aceea de a tinde către asemănarea cu Dumnezeu, adică de… a gusta din Pomul Vieţii. „Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul”, ne invită psalmistul (33, 8). „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi”, ne cheamă Biserica spre împărtăşirea cu Hristos cel Euharistic. „Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate!”, ne asigură Apocalipsa 22, 14. Stăpânire peste pomul vieţii! Aceasta presupune, cum spuneam, o pregătire, o luptă duhovnicească. La început, „Domnul Dumnezeu… a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii” (Facere 3, 23-24), dar acum, Mântuitorul Hristos, prin Jertfa Sa, a deschis acest drum. Drumul către… Viaţă.

Triumful vieţii este asigurat, aşadar, de Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin Jertfa şi Învierea Sa… Desăvârşirea acestui triumf depinde de răspunsul nostru la iubirea Sa astfel arătată nouă. Să luptăm pentru triumful vieţii, aici şi în Veşnicie!

Aurel MATEI

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *