Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pilde şi întâmplări despre răutăţile ce le face alcoolul (III)

Pilde şi întâmplări despre răutăţile ce le face alcoolul (III)

Pilde şi întâmplări despre răutăţile ce le face alcoolul (III)

 

Ce spun Scripturile

despre cei ce dau altora să bea alcoolul

 

„Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine care îi torni băutură spumoasă şi-l ameţeşti… Îşi va veni şi ţie rândul să iei paharul (mâniei) din dreapta lui Dumnezeu“ (Habacuc 2, 15-16).

„Voi aţi dat nazireilor să bea vin şi proorocilor le-aţi poruncit: nu proorociţi. De aceea, iată, vă voi stropi aşa cum stropeşte pământul carul încărcat cu snopi“ (Amos 2, 12-25). Aceste fioroase scutinţe să le ia pe sufletul lor şi cârciumarii!

 

 

Ce spun proorocii despre alcool şi beţie

 

„Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare şi şed până noaptea târziu şi se înfierbântă de vin“ (Isaia 5, 11).

„Vai de cei tari când este vorba de băut vin şi de viteji când e vorba de amestecat băuturi tari“ (Isaia 5, 22).

„Vinul, mustul şi desfrânarea iau minţile omului“ (Osea 4, 11).

„Treziţi-vă, beţivilor, şi plângeţi… văitaţi-vă toţi cei ce beţi vin“ (Ioil 1, 5).

 

 

Samson şi Sfântul Ioan Botezătorul

 

În Biblie sunt arătaţi cei doi aleşi ai Domnului care, încă din pântecele mamei lor, au fost arătaţi ca unii ce nu vor bea vin şi băuturi îmbătătoare, Samson din Vechiul Testament (Judecători 13, 4-5) şi Sfântul Ioan Botezătorul au fost profeţiţi ca unii ce„nu vor bea vin şi băuturi ameţitoare“ (Luca 1, 15).

 

 

Ce spune Mântuitorul despre alcool

 

„Ferice de robul acela pe care, stăpânul său, la venirea lui, îl va afla făcând aşa (priveghind). Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui: stăpânul meu zăboveşte să vină, dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă, şi în ceasul pe care nu-l ştie, îl va tăia în două şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor“ (Matei 24, 46-51).

„Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără de veste asupra voastră“ (Luca 21, 34).

„Că precum a fost în timpul lui Noe, aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. Precum era în zilele cele mai dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie şi n-au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, aşa va fi şi la venirea Fiului Omului“ (Matei 24, 37-39).

 

 

Se spune Sfântul Apostol Pavel despre alcool şi beţie

 

„Nu vă îmbătaţi de vin, întru care este curvie, ci fiţi plini de Duh Sfânt“ (Efeseni 5, 18).

„Căci cei ce dorm, noaptea dorm şi cei ce se îmbată, noaptea se îmbată. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji“ (I Tesaloniceni 5, 7-8).

„Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri şi beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă“ (Romani 13, 13).

„Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrajbele, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare ca acestea“ (Galateni 5, 10-21).

„Ci v-am scris să n-aveţi nici un fel de legătură cu vreunul care, măcar îşi zice frate, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau defăimător, sau beţiv, sau răpaci; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi“ (I Corinteni 5, 11).

„Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahiii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici răpitorii, nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu“ (I Corinteni 6, 9-10).

 

 

Cuvântul Sfântului Apostol Petru

 

„Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia Neamurilor, şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite“ (I Petru 4, 3).

 

 

Preoţii şi alcoolul

Toate Scripturile spun că preotul trebuie să se ferească de alcool şi beţie

 

Domnul a vorbit lui Aaron şi i-a zis: tu şi fiii tăi împreună cu tine (adică neamul leviţilor, preoţilor, să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare… ca să puteţi deosebi se este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este curat, de ce este necurat, şi să puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile pe carele-a dat Domnul prin Moise“ (Levitic 10, 8-11).

„Toţi păzitorii lui Israel sunt orbi, fără pricepere; toţi sunt nişte câini muţi care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi şi le place să doarmă. Totuşi sunt nişte câini lacomi care nu se mai satură. Sunt nişte păstori care nu pot pricepe nimic; toţi îşi văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui. Veniţi – zic ei – am să caut vin şi ne vom îmbăta cu băuturi tari. Mâine vom face tot ca azi, ba încă şi mai rău“ (Isaia 56, 10-12).

„Preoţi şi prooroci sunt îmbătaţi de băuturi tari, sunt stăpâniţi de vin, au ameţeli din pricina băuturilor tari; se clatină când proorocesc, se poticnesc când judecă“ (Isaia 28, 7).

„Trebuie ca episcopul (şi, cu atât mai vârtos, preotul) să fie fără prihană, bărbatul unei singure femei, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste… să nu fie beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani“ (I Timotei 3, 2-4).

„Episcopul (şi preotul) ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav, să fie iubitor de bine, cumpătat, drept, înfrânat“ (Tit 1, 7-9).

va urma

Părintele Iosif Trifa, din  “Alcoolul duhul diavolului”

 

 

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!