Mărturii Meditaţii

POSTUL MARE, URCUŞ DUHOVNICESC – Începerea unei vieţi noi cu Domnul –

Suntem în Postul Mare, un Post al urcuşului spre Înviere, spre prăznuirea Învierii Domnului, dar şi spre desăvârşirea învierii noastre din întunericul păcatului. Urcuşul spre Înviere e un drum anevoios, un drum asumat în mod conştient, un drum al „creşterii noastre întru Domnul”, cum se exprimă Părintele Iosif Trifa în cartea «Să creştem în Domnul».

«Să creştem în Domnul» este o broşură programatică, o carte-imbold. Părintele nostru Iosif găseşte şapte puncte principale ca hrană duhovnicească pentru creşterea noastră întru Domnul: 1) Biserica – prin Tainele şi învăţăturile ei; 2) rugăciunea cea curată; 3) Biblia, ca o „minunată cămară cerească, plină cu hrană sufletească din care poate lua oricine”; 4) cărţile şi foile religioase, ca o „hrană duhovnicească de mare însemnătate”; 5) „creşterea noastră în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos” (II Petru 3, 18); 6) smerenia (umilinţa), ca un binecuvântat ogor pe care cresc toate celelalte virtuţi; şi 7) – Naşterea din nou. „Dar creşterea duhovnicească mai are o condiţie pe care trebuie să o spun de la început. Ca să poţi creşte, trebuie mai întâi să te naşti. Tot aşa şi în cele duhovniceşti. Ca să poţi creşte în Domnul, trebuie mai întâi să te naşti din nou [subl. ns]. Iar această naştere este, preaiubiţii mei fraţi, ruperea totală cu lumea, cu duhul acestei lumi, predarea vieţii noastre în întregime Domnului şi începerea unei vieţi noi cu El” (Ed. O.D., Sibiu, 2006, pg. 19).

Demnă de subliniat este definiţia pe care Părintele Iosif o dă Naşterii din nou în cartea amintită mai sus. Sfinţia Sa arată – simplu, limpede şi pe înţelesul tuturor, într-o definiţie accesibilă – care sunt cele trei faze ale Naşterii din nou: Iar această naştere este… 1. ruperea totală cu lumea, cu duhul acestei lumi; 2. predarea vieţii noastre în întregime Domnului şi 3. începerea unei vieţi noi cu El. Părintele Iosif dă această definiţie simplă şi spune că Naşterea din nou se derulează în trei faze, dar despre a treia spune că este o începere, adică nu e şi un sfârşit. Ce înseamnă aceasta? Că Naşterea din nou, deşi este un stadiu, ea este şi un proces; este un proces continuu. Cât durează acest proces? Durează până la sfârşitul vieţii. Naşterea din nou este o stare în primele ei două faze, dar este un proces continuu în cea dea treia fază, în definiţia pe care Părintele nostru Iosif o dă aici acestei taine…

Pe calea Postului ca urcuş spre Înviere avem o posibilitate în plus să stăruim în petrecerea unei vieţi noi cu Domnul. Faptul de a petrece o viaţă nouă cu Domnul nu este compatibil cu neîmplinirea primelor două faze ale Naşterii din nou. Cine a rupt-o cu lumea şi cu duhul lumii şi se lasă condus de Domnul în toate împrejurările vieţii va putea folosi cu mare uşurinţă calea Postului Mare spre o adevărată creştere duhovnicească întru Domnul şi o permanentă petrecere a unei vieţi noi cu El.

Aurel MATEI

din săptămânalul duhovnicesc ”Iisus Biruitorul”
Anul XXVIII, nr. 10 (1090) 27 FEBR.-5 MARTIE 2017

Lasă un răspuns