Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Preamăriţi pe Dumnezeul Cel Veşnic!

Preamăriţi pe Dumnezeul Cel Veşnic!

Preamăriţi pe Dumnezeul Cel Veşnic!

7 – Dumnezeul şi Împăratul nostru Cel Nevăzut nu este ca împăraţii pământului cei văzuţi.
El nu spune robilor Săi: voi să-Mi daţi să mănânc, voi să-Mi daţi să beau, voi să munciţi pentru odihna Mea şi să muriţi pentru Viaţa Mea.
Ci El ne dă nouă să mâncăm şi El ne pregăteşte să bem. El lucrează pentru folosul nostru şi El a murit pe Cruce pentru ca noi să avem viaţă veşnică.
Cu cât mai mult ar trebui să avem dorinţa de a-L sluji şi trăi pentru El!

8 – Moise lupta cu rugăciunea în timp ce poporul lupta cu armele. Cât timp era rugăciune, poporul biruia. Când înceta rugăciunea, înceta şi puterea.
Ferice de poporul care luptând are pe cineva care se şi roagă.
Muncind, are pe cineva care se şi roagă.
Suferind, are pe cineva care se şi roagă.
Poporul care nu mai are rugăciune, este pierdut.

9 – Nimic nu este cu neputinţă dacă crezi şi dacă te rogi puternic lui Dumnezeu.
Dar pentru minunile mari este nevoie de oameni mari şi de credinţe mari. Atunci se arată cel mai vădit măreţia Puterii Celui Atotputernic, spre Gloria Sa veşnică.
În momentele cele mai grele, să ne rugăm cel mai fierbinte – şi Dumnezeu va face minunea cea mai mare.
Preamăriţi atunci pe Dumnezeu cu o cântare unică.

10 – Preamăriţi pe Dumnezeul Cel Veşnic pentru Cuvântul Său Cel Veşnic, temeţi-vă de Cuvântul Său şi ascultaţi-L.
Cuvântul lui Dumnezeu este mai de preţ ca lumina, fiindcă Lumina este în El.
Este mai sfânt ca Adevărul, fiindcă în El este Adevărul.
Este mai mare ca Dreptatea, fiindcă ea se cuprinde în El.
Este mai dulce decât Dragostea, fiindcă ea din El este.
Este mai scump ca Iertarea, fiindcă în El este ea.
Cuvântul lui Dumnezeu este mai mare ca toate acestea, este atât de mare cît El, fiindcă El este El.
Vai de oricine nu se supune Lui, vai de oricine caută să-L rupă sau să-L ardă.

11 – Domnul Iisus a zis: Orbii văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, surzii aud, morţii înviază… muţii grăiesc.
Săracilor li se vesteşte Evanghelia.
Cum se fac aceste minuni? – Prin puterea Evangheliei care este Cuvântul lui Dumnezeu.
Acest Cuvânt face aceste minuni. Ferice de oricine Îl primeşte, fiindcă oriunde El este primit se face o minune.

Traian Dorz, din volumul „Mărgăritarul ascuns”

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *