Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Predicã în vremea bisericilor goale

Predicã în vremea bisericilor goale

Predicã în vremea bisericilor goale

Preacucernice Ziduri, Preacuvioşi Pereţi, Preacuvioase Strane şi Scaune, din bisericile noastre ortodoxe,

De sute de ani, de zeci de ani, sau de ani şi ani, cu toţii aţi auzit şi aţi ascultat, de fiecare dată, cuvântul dumnezeieştilor Evanghelii, citite la Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie; Ecteniile cântate, Rugăciunile rostite, cântărileliturgice înălţate şi predicile predicate. În voi sunt înscrise toateacestea; voi v-aţi cutremurat la cântarea „Sfinte Dumnezeule”; voi v-aţi plecat capetele la imnul „Heruvic”; voi v-aţi înfricoşat la cântatea „Pe Tine Te lăudăm”; voi v-aţi bucurat la împărtăşirea slujitorilor şi a credincioşilor; voi aţi lăcrimat după Otpust, rămânând singuri în biserică, după plecarea credincioşilor, numai cu Dumnezeu Cel pururea prezent şi atotprezent, cu Maica Domnului şi cu toţi sfinţii. În voi a fost dorul cel mai aprins de la o Liturghie la alta; în voi a fost dragostea cea mai înflăcărată, de la o Evanghelie la alta; în voi a fost cutremurarea cea mai sfântă de la o Prefacere la alta. Adeseori i-aţi primit pe credincioşii veniţi, mai mult reci, de Paşti şi de Crăciun; mai mult căldicei, în Duminici şi sărbători; mai mult absenţi la Praznice şi zile sfinte. Glasul clopotelor v-a mângâiat; împietrirea credincioşilor v-a întristat; nepocăinţa oamenilor v-a mâhnit. De aceea, de câteva săptămâni, împietriţii şi neatenţii oameni de până ieri nu vă mai pot trece pragul; uşile bisericilor fiind încuiate, precum înaintea fecioarelor celor neînţelepte, din Pilda celor zece fecioare. Ploile Potopului au început, iar uşa corabiei lui Noe se încuie pe dinafară; apele morţii încep să crească; dealurile vor fi acoperite; munţii vor fi înecaţi; doar vârful Araratului eshatologic aşteaptă Corabia lui Noe şi a Bisericii lui Hristos. Curcubeul legământului se va arăta în nori; mireasma jertfei lui Noe se va înălţa spre cer; un Parastas tainic se va sluji neîncetat, pentru sufletele tuturor celor încununaţi cu moartea prin Coronavirus şi înecaţi în apele acestor vremuri.

De aceea, vă predic vouă, ziduri sfinte, pereţi cucernici, strane cuvioase ale lui David şi scaune tăcute şi smerite ale vameşului.

Plâng Sfinţii pe pereţii zugrăviţi ortodox; se tânguiesc Potirele în Sfintele Altare, jelesc Praporii din naos; lăcrimează Icoanele de pe iconostas, pentru lumânările care nu se mai aprind; dar Crucea atotbiruitoare a lui Hristos se înalţă mai presus decât toţi şi decât toate valurile tulburi ale apelor vremurilor pe care le trăim.

Preacucernice Ziduri, Preacuvioşi Pereţi: Iertaţi-ne pe noi, cei ce am fost şi încă suntem doar „pereţi văruiţi”, în Biserica lui Hristos.

(Hăţăgel, 29 martie 2020, Duminica a IV-a din Postul Mare).

† Daniil arhiereul

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *