Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 4 Iunie – Psalmul 64, v. 1: Vrãjmașul de care mã tem

4 Iunie – Psalmul 64, v. 1: Vrãjmașul de care mã tem

4 Iunie – Psalmul 64, v. 1: Vrãjmașul de care mã tem

În firea noastrã pãmânteascã au loc toate pãcatele și se simt bine toate slãbiciunile,

cãci ea le dã tuturora un loc cãlduț și plãcut în care ele pot crește și se pot înmulți cum le place.

Dar dintre toate pãcatele care cresc bucuroase în firea noastrã, fiecare din noi avem câte unul mai drag, care ne este cel mai nedespãrțit și mai apropiat decât toate celelalte…

În corul nelegiuit al stricãciunilor care stãpânesc în inima omeneascã este câte una din aceste stricãciuni care „cântã solo“, adicã este una mai aleasã, mai crescutã peste toate celelalte și care stãpânește mai mult din inimã, din gânduri, din toate preocupãrile firii omului.

 

La unii din oameni aceastã patimã mai mare și mai aprinsã decât celelalte este beția.

La alții lãcomia.

La alții trufia.

La alții alta…

Patima aceasta, pãcatul acesta îi dã apoi omului pe care îl stãpânește numele ei.

Aastfel, unul este bețivul,

altul, desfrânatul

sau hoțul

sau trufașul sau fumãtorul, clevetitorul, mincinosul sau…

Chiar și dupã ce omul se întoarce la Dumnezeu, iar Sângele Domnului Iisus Hristos îi spalã pãcatele și îi curãțã inima de ele prin mila Sa (Ioan 1, 29, 1 Petru 1, 19), totuși,

în firea pãmânteascã a acelui om rãmâne mai puternicã tot aplecarea spre acest pãcat avut cândva mai puternic în inima sa.

Acest duh rãu devine apoi vrãjmașul sãu cel mai de temut, devine vrãjmașul cel mai primejdios cu care credința sa, nevinovãția sa, înfrânarea și rugãciunea sa avea mereu sã ducã lupta cea mai grea și cea mai îndelungatã.

Acesta este cel din urmã vrãjmaș pe care și-l poate supune firea noastrã cea nouã,

cãci acesta luptã cel mai înverșunat sã nu se lase scos din inimã niciodatã. Luptã sã învingã din nou și sã nu se lase legat și rãstignit (Gal. 5, 24).

 

În zvârcolirile lui, acest pãcat mai trântește adesea sufletul cu care luptã. Și mușcã usturãtor inima, rãnind-o.

Și nu puține au fost sufletele care, dupã ce-l înfrânseserã și-l zdrobiserã odatã, acest pãcat, ridicându-se din nou pe neașteptate și

prinzându-le într-o clipã de neveghere, le-au mușcat de moarte.

Acest primejdios vrãjmaș le-a trântit iarãși, rupându-le picioarele sau mâinile și chiar capul, pe multe ucigându-le pe totdeauna.

 

O dragã suflete, care te-ai predat Domnului și care te-ai luat la luptã cu satan, vrãjmașul tãu,

tu, care a-i rupt-o cu pãcatul, ocolindu-l și pãrãsindu-l,

tu, care ai alungat din inima ta patimile cele rele, declarând rãzboi ispitelor cu care mai înainte erai prieten și mai ales acelea care te-au stãpânit mai mult, — fii treaz!

Fii treaz la toți vrãjmașii care se rãzboiesc cu sufletul tãu (1 Petru 2, 11).

Dar mai mult decât la toate celelalte, fii treaz la atacurile vrãjmașului care te-a stãpânit cândva mai tare, la pãcatul pe care l-ai iubit cândva cel mai mult.

Fii totdeauna gata de luptã cu toate și bine înarmat împotriva tuturora,

dar stai totdeauna gata și mai cu grijã treazã mai ales împotriva vrãjmașului care a fost mai tare cândva asupra ta.

De aceea teme-te mai tare

și împotriva lui înarmeazã-te mai mult.

Pe acesta tãbãrãște mai hotãrât sã-l zdrobești ori de câte ori cautã sã se ridice din nou.

Acest cap al șarpelui este cel mai veninos și pe acesta sã calci mai necruțãtor.

 

Doamne Iisuse,

Tu știi cã și trupește eu pot avea vreun dușman de care sã mã tem cel mai tare și cã acela poate fi cel mai pornit împotriva mea.

Dar oricât de tare ar fi acest vrãjmaș trupesc

și oricât de mare rãu ar putea sã-mi facã el,

tot nu mi-ar putea face atât de mare rãu ca vrãjmașul cel duhovnicesc,

ca pãcatul cel de care mã tem

și care îmi poate pierde nu numai trupul, ci și sufletul meu.

Dã-mi, Doamne, pricepere sã mã feresc totdeauna de el. Dã-mi puterea sã biruiesc vrãjmașul-pãcat din inima mea. Și sã-mi iert, biruindu-l cu dragoste, pe vrãjmașul-om din afara mea.

Ajutã-mã ca prin ascultarea de Tine sã fiu totdeauna prietenul Tãu (Ioan 15, 14).

Pentru ca nu cumva împietrindu-mã în neascultarea mea, Tu sã Te faci vrãjmașul meu.

Cãci cine mã va mai putea izbãvi apoi?

Nu lãsa, Doamne, pe nimeni sã moarã în vrãjmãșie cu Tine,

ci prin pocãințã și ascultare

sã devinã fiecare suflet de om prietenul Tãu.

Amin.

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!