Sfinţi Părinţi

Să avem neîncetat în minte că Domnul ne privește

Cel mai însemnat lucru este paza păcii inimii. Să nu vă tulburați sub nici un chip. În inimă trebuie să domnească pacea, liniștea, tăcerea, liniștirea. Vălmășagul gândurilor este starea duhurilor căzute. Mintea noastră se cere să fie adunată, unită, atentă. Numai în mintea unită Se poate sălășlui Dumnezeu cel Unul.

Alături de paza liniștii inimii, deprindeți-vă și cu chipul în care ședeți înaintea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă: să ai neîncetat în minte că Domnul ne privește. Pe El trebuie să-L avem în cuget când ne trezim, când ne culcăm, la muncă, la masă sau când ne plimbăm. Domnul este pretutindeni și în toate.

Starețul Tadei, Cum îți sunt gândurile, așa îți este și viața, Editura Predania, 2006

Lasă un răspuns