Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Să ne trezim inima şi conştiinţa!

Să ne trezim inima şi conştiinţa!

Să ne trezim inima şi conştiinţa!

Romani 13, 11-14; 14, 1-4

            În pericopa Apostolică de mâine a Sfântului Pavel, întâlnim un glas asemeni celui  părintesc care strigă din răsputeri pentru a-şi salva pe fii săi. Iar glasul răsună, pentru noi toţi, astfel: „este chiar ceasul să vă treziţi din somn” (v.11).

            Ceasul aceasta despre se vorbeşte aici nu este unul pe care să îl urmărim atunci când dorim să fim prezenţi la timp în lumea socială în care noi trăim. Aici este vorba despre ceasul dobândirii mântuirii, care întotdeauna este cel prezent, „acum” – pentru a putea fi gata oricând în ceea ce priveşte revenirea Domnului Iisus.

            Glasul părintesc îmi pare întristat, căci trezirea pentru mântuirea noastră trebuie să o facem acum,   moment „mai aprope de noi decât atunci când am crezut” (v.11). Adică, din momentul în care noi am crezut şi am venit la mântuire a trecut un timp îndelungat în care noi nu am mai crescut deloc duhovniceşte, ci din contră, am regresat adormind.

            Povăţuirea aceasta a Sfântului Pavel merge către mai multe biserici creştine din primele veacuri, când poate am fi crezut că toţi creştini erau înflăcăraţi. Creştinilor din Tesalonic le spune: „De aceea să nu dormim ca şi ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji” (1 Tes. 5,6);  celor din Efes: „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală … şi te va lumina Hristos” (Efes 5,14); iar comunităţii din Corint: „Treziţi-vă cum se cuvine şi nu păcătuiţi” (I Cor. 15,34).

            Sub povara grijilor zilnice, a lipsurilor şi neputinţelor şi fraţii noştri e posibil să obosească şi să adoarmă. Dacă au făcut aceasta, ei trebuie treziţi. La fel ca în pilda Domnului Iisus despre fecioarele înţelepte şi neînţelepte – ele nu s-au trezit singure. „La miezul nopţii s-a făcut strigare” (Mt. 25,6) – aceasta le-a trezit. Acesta e rolul străjerului şi aceasta a făcut părintele Iosif Trifa în poporul nostru prin Oastea Domnului, trezind la viaţă milioane de suflete din mocirla păcatului. Întrebarea este, mai are oare părintele Iosif Trifa astăzi ucenici adevăraţi, care să ne trezească – prin glasul lor, prin scrisul lor, prin cântarea lor şi mai ales prin mărturia vieţii lor? Ce anume mă împiedică pe mine să fiu şi eu cel care dau glas de trâmbiţă fraţilor mei? Probabil faptul că încă dorm …

            Ce frumos răsună glasul fratelui Traian Dorz: „Am fost clopot de furtună, tras a-nştiinţare/ când se adunau grămadă norii peste zare./ Am dorit atunci puternic să feresc de moarte/ până nu se înnoptează zarea prea departe […] Astăzi sun a rugăciune şi a sărbătoare,/ pregătire pentru ceasul Zilei Viitoare,/ priveghere-n aşteptarea Mirelui ce vine/ – cine mai aude încă să-nţeleagă bine[1]”.

„Să umblăm cuvincios ” (v.13) este datoria fiecăruia dintre noi, odată ce ne-am trezit şi am pornit pe calea mântuirii. Iar aceasta este şi o poruncă pe care Cuvântul lui Dumnezeu o ţine vie şi puternică în faţa noastră, în orice zi a vieţii noastre şi în orice împrejurare ne-am afla[2]. „Nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări …” (v.13) – ne arată cum era la Roma în viaţa de zi cu zi din cauza petrecerilor şi distracţilor – dar oare, în zilele noastre nu e tot aşa? Oare tineretul nostru nu duce o luptă crâncenă asemănătoare celor din Roma?

Ba da, aş spune eu. Şi într-un astfel de context în care noi trăim şi dorim să dobândim mântuirea nu putem decât să căutăm împlinirea îndemnului apostolic: „Îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte” (v.14). Un îndemn direct şi personal adresat de Sfântul Pavel creştinilor din Roma şi tuturor creştinilor care luptă şi trăiesc duhovniceşte în anul 2018. Iar îmbrăcarea în Hristos nu înseamnă altceva decât să-mi asum întreaga Lui învăţătură, pe care apoi s-o potrivesc pe mine ca pe o îmbrăcăminte[3], aceasta este costumaţia creştinului adevărat.

            Aşadar, „trezeşte-te! Şi umblă treaz![4]” Amin.

[1] din vol. Cântări Luptătoare

[2] Traian Dorz, Hristos Puterea Apostoliei, vol. 2, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2000, p. 290.

[3] Leon Arion, Predici la pericopele Apostolului Duminical, EIBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 42.

[4] Traian Dorz, Îndrumător de program pentru adunările cercurilor misionare pe anul 1958, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017, p.21.

Florin Miholca

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!