Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Să te asculte Dumnezeul lui Iacov

Să te asculte Dumnezeul lui Iacov

Să te asculte Dumnezeul lui Iacov

Psalmul 20, 1

Faţă de Iacov, Dumnezeu S-a arătat cu o deosebită bunăvoinţă ascultătoare. În ziua necazului său, Dumnezeu i-a fost plin de îndurare şi de bunătate, ascultându-l în orice loc şi în orice drum. În ziua fericirii l-a fericit mai mult ca pe oricare. Bunăvoinţa Domnului s-a arătat faţă de el mai ales în două feluri: i-a ascultat rugăciunile şi i-a dăruit bogăţie şi copii. În aceste două privinţe sunt făcute urările de binecuvântare ale psalmului acestuia. Dar cum în noul înţeles, creştin, bogăţiile nu sunt lumeşti, ci adevăratele comori pe care nici molia, nici rugina, nici hoţii nu le pot atinge (Matei 6, 19-21), tot aşa şi copiii nu sunt atât de mult cei trupeşti, deşi sunt şi aceştia, ci sunt cei sufleteşti. Căci, după cum acestea sunt adevăratele comori, tot aşa şi aceştia sunt adevăraţii fii, pentru că aceştia trăiesc veşnic . Să luăm deci bine seama când înfăţişăm Domnului cererile noastre. Şi să nu căutăm atât de mult bunurile trecătoare, ci mai ales pe cele veşnice.

Să luăm pildă de la cei doi tâlhari răstigniţi de-a dreapta şi de-a stânga Domnului Iisus. Pe când unul I-a cerut Domnului viaţa şi bogăţiile veşnice, şi prin credinţă şi rugăciune le-a primit, celălalt I-a cerut numai viaţa aceasta. Salvarea trupului (Luca 23, 39-40). Primul tâlhar a murit faţă de păcate şi L-a dobândit pe Hristos. Al doilea, cu toate că era chiar lângă Hristos, a murit în păcatele sale fără să câştige raiul, fiindcă era un om trupesc. Să te asculte Dumnezeu, dar mai ales atunci când, cu o inimă duhovnicească, Îi ceri haruri duhovniceşti şi copii duhovniceşti. Să ajungi atunci ca un Iacov, plin de comori şi de urmaşi.

Binecuvântat să fie veşnic şi veşnic Numele Tău cel slăvit, Doamne, care este mai presus de orice laudă şi slavă. Tu răspunzi totdeauna rugăciunilor înălţate cu credinţă şi cu smerenie. Te rugăm, încarcă-ne pe toţi cu bogăţiile Duhului Sfânt şi cu fii ai sfintelor făgăduinţe, care vor fi o seminţie veşnică şi alesă înaintea Ta. Tu, Izvorul nesecat al tuturor binecuvântărilor, aşa să ne binecuvântezi, Te rugăm. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!