Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 23 Martie – Şi urmaşii lui sunt binecuvântaţi

23 Martie – Şi urmaşii lui sunt binecuvântaţi

23 Martie – Şi urmaşii lui sunt binecuvântaţi

23 martie – Psalmul 37, vers 25

În tot acest psalm binecuvântat, Cuvântul Domnului pune faţă în faţă pe cel rău cu cel bun. Pe cel nelegiuit cu cel neprihănit. Pe cel credincios cu cel necredincios, arătând de fiecare dată cu toată limpezimea şi încrederea ce soartă are unul şi ce răsplată are celălalt. Poate să-i meargă uneori în viaţa pământească bine celui rău, dar în curând vine nenorocirea peste el — şi atunci este cosit ca iarba care se usucă şi nu mai înverzeşte niciodată. Sau ca pomul verde care se înalţă cu fală, până cade un trăznet peste vârful său ori o secure la rădăcina sa…

Oricât de fericită ar părea în lumea asta soarta celui nelegiuit, un credincios nu trebuie să-l invidieze niciodată pentru asta. Căci este vai de fericirea pământească a aceluia pe care îl aşteaptă o nenorocire veşnică. Şi vai de propăşirea lumească a aceluia peste care poate veni din clipă în clipă, ca un hoţ, ziua mâniei lui Dumnezeu, la care el nici nu se gândeşte — şi tocmai de aceea va fi lovit pe neaşteptate şi prăbuşit pe totdeauna de ea.

Dar ce binecuvântat este şi prezentul şi viitorul sufletului credincios! Ce făgăduinţe scumpe îl aşteaptă pe acel suflet drag lui Dumnezeu, care se străduieşte din toată inima sa şi din tot cugetul său să-L iubească şi să-L slujească cu toată puterea lui pe Dumnezeul şi Mântuitorul său! Dulcele Cuvânt Dumnezeiesc este plin aproape la fiecare verset al său numai cu cele mai alese şi scumpe făgăduinţe pentru sufletul smerit şi sincer faţă de Domnul Dumnezeul său. Nu numai pentru viaţa veşnică este binecuvântat sufletul credincios şi alipit în totul de Domnul, ci chiar şi pentru viaţa asta el are atât de minunate făgăduinţe din partea Duhului Sfânt. Şi nu numai el însuşi, ci şi urmaşii lui.   Sunt mulţi părinţi care sunt binecuvântaţi din pricina fiilor lor credincioşi, după cum au fost părinţii lui Samuel, ai lui David, ai lui Ioan Botezătorul. Dar sunt şi mai mulţi fii binecuvântaţi din pricina părinţilor lor credincioşi. După nişte fii credincioşi pot fi binecuvântaţi doar părinţii lor. Dar după nişte părinţi credincioşi pot fi binecuvântaţi nu numai fiii din prima naştere — ci până şi copiii copiilor lor, ca după Avraam, până la sfârşitul veacurilor, precum este scris (Rom. 11, 28).

Ce mângâietor este gândul şi încredinţarea pe care Domnul i-o dă celui credincios că ascultarea lui de Dumnezeu va fi pricina unei veşnice bunăvoinţe pe care Domnul o va purta şi o va arăta şi faţă de urmaşii lui după el: moştenirea lui va cuprinde toată ţara (Ps. 37, vers. 11) şi moştenirea sa va fi veşnică (vers. 18); urmaşii lui vor avea belşug (vers. 25); urmaşii lui sunt binecuvântaţi (vers 26); vor fi stăpâni pe veşnicie (vers. 29); omul păcii are parte de moştenitori (vers. 37); are făgăduinţa izbăvirii veşnice (vers. 40).

Bucură-te, suflet scump, care ai alergat totdeauna la ascultarea şi frica Domnului, care te-ai ferit de păcat şi care ai răbdat nedreptatea! Bucură-te, tu, cel care ai nădăjduit în Acela Care nu uită pe cel doborât şi nu părăseşte pe cel apăsat! Vine vremea când Tatăl tău Cel Ceresc, Care a văzut nevinovăţia ta batjocorită, dreptatea ta călcată în picioare şi numele tău dispreţuit.

Şi atunci Dreapta Domnului va veni în ajutorul tău, iar tu nu vei mai avea cuvinte cum să-L lauzi pe Domnul, de veselă ce-ţi va fi inima. Sărbătoarea ta va fi plină de binecuvântare, iar masa ta va fi încărcată de bunătăţi. Singurătatea ta va fi umplută de dragoste, casa ta va fi umplută de cântări, nopţile tale — de pace, iar zilele tale de soare. Vei strânge la sânul tău un moştenitor binecuvântat şi un urmaş sfânt, care va fi un fiu scump al Domnului, un viteaz ostaş al Lui spre mântuirea multora. Iar tu vei fi răsplătit de Dumnezeul fiului tău binecuvântat, Care ţi-a dat pe acest fiu al Lui ca să-l creşti pentru slava şi slujba Lui, iar tu ai făcut acest lucru cu toată credincioşia, ştiind că el era, înainte de toate, al Domnului, apoi al tău. De la cel dintâi cuvânt tu l-ai învăţat pe copilul tău să spună întâi nu numele tău, ci Numele Lui. Iar El te-a binecuvântat şi te va binecuvânta în veci. Viaţa ta va fi fericită, casa ta — apărată, munca ta — rodnică, moartea ta — dulce, veşnicia ta — strălucită, fiindcă L-ai iubit pe Domnul şi ai suferit cu încredere.

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!