Oastea Domnului

Steaua Sus răsare

Steaua Sus răsare ca o taină mare,
Steaua străluceşte, magilor vesteşte,

Că astăzi Curata, Prea Nevinovata,
Fecioara Maria naşte pe Mesia.

Magii, cum zăriră Steaua, şi porniră,
mergând după rază, pe Hristos să-L vază.

Şi, dacă porniră, îndată-L găsiră,
la Dânsul intrară şi se închinară,

Cu daruri gătite, lui Hristos menite,
având fiecare bucurie mare,

Care bucurie şi aici să fie
de la tinereţe, pân-la bătrâneţe.

Lângă Ieslea minunată, ediţia a VII-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Lasă un răspuns