Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home STRĂMOŞII ŞI ÎNVĂŢĂMINTELE

STRĂMOŞII ŞI ÎNVĂŢĂMINTELE

STRĂMOŞII ŞI ÎNVĂŢĂMINTELE

1. Strămoşii poporului nostru, după fiecare înfrângere ori biruinţă a lor, trăgeau învăţăminte şi luau hotărâri. Astfel, ei descopereau locurile vulnerabile, iscoadele vrăjmaşului, conducătorii slabi… Dacă aveau grijă să înlăture aceste slăbiciuni, izbânda era asigurată.
În Lucrarea lui Dumnezeu trebuie luptat la fel în confruntarea cu ispititorul. El nu ne biruie prin puterea sa – ci numai prin slăbiciunile noastre.

2. Ce bine este atunci când ochiul din frunte este curat şi treaz! Atunci el vede cu mult înainte şi poate lua măsuri să apere picioarele să nu alunece, mâinile să nu se ardă, gura să nu se otrăvească…
Vai de adunarea care n-are îndrumători curaţi şi treji, ca şi de trupul care are ochiul murdar şi adormit!

3. Trei sunt primejdiile de moarte pentru orice lu-crare duhovnicească în Hristos. Întâi, duhul formalis-mului oficial. Agresivitatea literei, cruzimea conserva-torismului închistat. Acesta este duşmanul oricăror înnoiri. Cei învechiţi văd totdeauna în orice primenire spirituală o primejdie pentru inerţia lor confortabilă şi egoistă.

4. Al doilea vrăjmaş primejdios al unei lucrări curat evanghelice este duhul prozelitismului hrăpăreţ care, nefiind capabil să producă nimic prin sine însuşi, pândeşte cu vicleşug şi lăcomie satanică orice suflet începător şi caută să-l atragă în cursele sale.
Sufletul naiv crede minciuna ca adevăr, – iar când vede adevărul minciunii, este prea târziu.
Ei au uşă numai de intrat, iar nu de ieşit.

5. Al treilea rău – şi cel mai mare – este duhul îngâmfării, care pune stăpânire pe cei ambiţioşi şi fireşti, pătrunşi fără naşterea din nou în Lucrarea lui Dumne-zeu.
Acestea sunt uneltele primejdioase dinăuntru, de care se folosesc celelalte două duhuri primejdioase din afară, căci el îl ajută atât pe unul, cât şi pe celălalt, um-blând după câştigurile murdare atât de la unii, cât şi de la alţii.

6. Aceste trei feluri de duhuri primejdioase sunt întreţinute mereu de satana şi el îngrijeşte să nu se împuţineze rândurile lor. În fiecare generaţie recrutează alţii şi îi organizează fie direct, fie îi infiltrează pe uşa din dos în Oastea Domnului sau în staulul oilor Lui.
Voi, fraţi ostaşi şi surorilor, – aveţi grijă, nu uitaţi învăţămintele strămoşilor!

7. Cei dintâi dintre agenţii vrăjmaşului vin cu su-perstiţiile şi cu tradiţia formalistă.
Cei de-ai doilea vin cu Biblia răstălmăcită.
Iar cei de-ai treilea vin cu îngâmfarea, vicleşugul şi lăcomia.
Dumnezeule, nimiceşte toate uneltirile şi planu¬rile lor!

8. De fiecare dată, curatul David biblic biruie mai curând sau mai târziu în lupta cu aceşti trei Goliaţi murdari, fie deodată, fie pe rând… Dar ori de câte ori le taie un cap, le creşte un altul – şi lupta trebuie să încea-pă din nou.
– Frumosule David, atacă-i tu înainte de a te ataca ei! Şi fii necruţător cu toate aceste capete ale acelui Goliat!

9. Sfântul Apostol Pavel îi spune cu multă durere urmaşului său Timotei: „…Să nu-ţi pui cu grabă mâinile peste nimeni. Să nu te faci părtaş păcatelor altora” (I Tim 5, 12). El îi avea în vedere atunci pe cei netăiaţi împrejur cu inima, care se infiltraseră cu viclenie sau cu interes în lucrarea lui Dumnezeu; [aceştia], profitând de smerenia şi încrederea fraţilor, se impun prin îndrăz¬neală şi trufie – apoi dezbină şi risipesc tot ce s-a făcut până la ei, fiindcă pe ei nu i-a costat nimic.
Oricine îi primeşte cu grabă şi îi tolerează cu uşu-rinţă se face părtaş păcatelor lor (II In 10-11).

10. Toate aceste trei feluri de vrăjmaşi ai Lucrării lui Dumnezeu lucrează în două feluri: la început cu pre-făcătoria. Dar îndată ce au ajuns să pună ei mâna pe situaţia dorită, devin violenţi, îndrăzneţi, ameninţători. Acestea sunt şi caracteristicile satanei, care este tatăl lor.
Îndrumători ai Domnului, fiţi cu ochii în patru şi cu mâna puternică în apărarea turmei peste care v-a pus Duhul Sfânt veghetori (I Ptr 5, 2).

va urma

Traian Dorz, din volumul „Şi acum să facem!”

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *