Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Strana și tronul lui Dumnezeu

Strana și tronul lui Dumnezeu

Strana și tronul lui Dumnezeu

S-a spus în repetate rânduri că toţi cei din biserică trebuie să cânte. Deşi aceste lucru este de dorit, practic nu se poate face acest lucru, decât parţial. Cântările Sfintei Liturghii sunt în mare parte aceleaşi, de aceea în anumite condiţii pot fi cântate şi de credincioşii din biserică. Dar cântările celorlalte slujbe sunt în fiecare zi altele, aşa încât este cu neputinţă să fie cântate de toţi. Dar de strană se pot apropia toţi cei care au cuget bisericesc, toţi cei care au dragoste şi tragere de inimă faţă de tezaurul liturgic al Bisericii. Este o mare pierdere când cineva poate să psalmodieze şi poate să citească frumos, dar nu are tragere de inimă pentru aceasta. Cu rânduială şi bună-cuviinţă, dar şi cu evlavios curaj, să ne apropiem de strană ca să facem slujbă duhovnicească! În continuare, reproducem câteva îndemnuri (parafrazate) care au fost rostite unor monahii, dar prin deducţie ele sunt valabile şi pentru mireni:

Strana psalţilor este tronul lui Dumnezeu. Ştii ce înseamnă tronul lui Dumnezeu? Psaltul îl reprezintă pe preot, pe diacon, pe monah, pe toţi. Când psaltul urcă în strană, înseamnă că se apropie de tronul lui Dumnezeu ca să-L laude. În acea clipă, stau de faţă zeci de mii de îngeri şi arhanghelii. De aceea primeşte cinstea de la Dumnezeu să poarte rasă. Îmi aduc aminte că atunci când venea la mănăstire psaltul T., urca la strană şi, când începea să psalmodieze, din ochii lui curgeau râuri de lacrimi. Atât de pătruns era. Orice oferă fiecare dintre voi lui Dumnezeu, orice poate face, două cuvinte pe care le spune lui Hristos, El le primeşte cu plăcere. Aşadar, toate surorile mici sau mari, ştiţi ori nu ştiţi să psalmodiaţi, mergeţi la strană. Şi orice prinde urechea sau ochiul să învăţaţi, căci aşa am învăţat şi eu. Nu am mers nicăieri, ci am luat şi de ici şi de acolo şi astfel am învăţat să psalmodiez. În vremea în care liturghiseşte preotul şi psalmodiază monahiile, psalmodiază şi îngerii în cer. Când veţi psalmodia frumos, cu înţeles, cu frica lui Dumnezeu, cu umilinţă, pe de o parte este lăudat numele lui Dumnezeu, iar pe de alta va vărsa şi vreun om lacrimi de umilinţă. Ce lucruri mari face omul care are dragoste în sufletul său. Să citim cuvintele cu multă umilinţă şi cu frică de Dumnezeu. Să nu tratăm cuvintele superficial. Psalmodia smerită şi evlavioasă dă bucurie şi viaţă” (Stareţa Macrina Vassopoulos, Cuvinte din inimă, Evanghelismos, 2015, pp. 407-409).

Deşi am putea să vorbim multe în legătură cu cele de mai sus, aici notăm ceea ce considerăm că se impune în prim plan: În primul rând, este surprinzătoare comparaţia stranei cu tronul lui Dumnezeu; acest lucru ne arată cât de măreaţă şi însemnată este slujba celui care se apropie de cărţile de cult spre a citi şi cânta cele rânduite. În al doilea rând, putem vedea că lectura şi cântarea de la strană se pot face cu umilinţă, cu străpungere şi cu lacrimi, cuvintele din cărţile de slujbă fiind cuvinte vii. În al treilea rând, şi cei care ascultă în biserică cântările şi citirile în tăcere pot avea trăiri duhovniceşti înalte. Mărturiile incendiare şi pline de vibraţii duhovniceşti ale sfinţilor din timpul slujbelor contrazic, avertizează şi pun în derută pe cei care cu o sensibilitate tocită spun lucruri mici despre tezaurul liturgic al Bisericii. Crucea misionarilor ostaşi este aceea de a ascuţi sensibilitatea şi dragostea faţă de „tronul lui Dumnezeu” din naosul bisericii străbune. Iar aceasta va fi şi o puternică apărare a Părintelui Iosif împotriva pârâşilor lui. Mult se păgubesc cei care iau de la Părintele această apărare.

Preot Petru RONCEA

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *