Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home SUFERINŢA VERIFICĂ CALITATEA CREDINŢEI ( V )

SUFERINŢA VERIFICĂ CALITATEA CREDINŢEI ( V )

SUFERINŢA VERIFICĂ CALITATEA CREDINŢEI ( V )

Prigonirile de totdeauna apăreau crude, înspăimântă-toare, dar aveau marele efect acela de a se răspândi cu iuţeală nebănuită Evanghelia mântuirii, creşterea numărului credin-cioşilor, al numărului caselor puse în slujba mântuirii sufle-telor, creşterea considerabilă a unităţii frăţeşti, a părtăşiei dragostei în Duhul Sfânt. Fraţii se privesc cu dragoste; şi când dragostea-i curată, nu sunt bănuieli rele sau prejudecăţi. În dragoste familia-i duhovnicească. Fără dragoste dumneze-iască nu-i nimic. Şi ceea ce se pare că este curând se dezbină.

Prigonirile celor fărădelege fac ca adunarea Domnului să crească şi în intensitate, să se adâncească tot mai mult în cunoaşterea lui Hristos-Domnul, iar viaţa spirituală să fie tot mai strânsă de învăţătura divină, dezbrăcând ce este trecător, asemănându-se cu Hristos, grăbind astfel ziua revederii, ziua cea mare a Domnului Iisus, şi, îmbrăcaţi în straie albe ca de nea, să strălucească de bucurie.

Prigoana lui Saul din Tars (cf. Fapte 8), deşi înspăi-mântătoare la început, a fost un lucru prea mic faţă de efec-tele mântuitoare ale Harului Divin prin propovăduirea de mai târziu. A împrăştiat nucleul adunării din Ierusalim, dar acea împrăştiere a fost binecuvântare pentru Samaria şi alte ţinuturi ale Iudeii. Mulţi, primind Cuvântul, s-au adăugat Bisericii lui Hristos. Chiar şi Saul, prigonitorul, primind chemarea divină, a fost cucerit în mod minunat la apostolie; şi încă ce apostol!…

Despre moartea martirică a Sfântului Ştefan Saul, devenit Pavel, face următoarea mărturisire: „…Şi când se vărsa sângele lui Ştefan, mucenicul Tău, eram şi eu de faţă şi încuviinţam uciderea lui şi păzeam hainele celor ce-l ucideau…” (Fapte 22, 20). Dacă pietrele aruncate în Ştefan nu l-ar fi ucis, Doamne, cum l-ar fi îmbrăţişat Pavel după ce a fost convertit, cum i-ar fi sărutat rănile şi cum ar fi plâns împreună, slăvind pe Domnul pentru bucuria mântuirii. Dar Ştefan nu mai era pe pământ, s-a mutat la Ceruri, s-a mutat la Domnul, în Împărăţia cea minunată a Slavei.

Cine ar putea spune de ce convertirea unora cere jertfe aşa de mari, de ce pentru mântuirea unora, pe lângă Sângele vărsat pe Crucea Golgotei, se cere şi sângele altor martiri? O credeţi taină? Nu-i deloc, ci-i realitate. În Sfânta Carte găsim şi astfel de răspunsuri. Saul a ucis întâi plin de râvnă. Şi chemarea i-a fost adresată în timp ce prigonea Biserica lui Hristos. Omul înduhovnicit, cum era şi Sf. Ştefan, este al Domnului în viaţă, ca şi în moarte. El este viu prin Iisus Hristos al Cărui slujitor este. Şi când misiunea încredinţată lui s-a sfârşit, părăseşte lumea aceasta şi se duce fără nici o piedică la casa lui cea veşnică, trecând prin moarte la viaţă, moartea fiindu-i prilej de mare binecuvântare. N-are importanţă dacă moartea te găseşte culcat pe perna ta cea moale de acasă, ori culcat pe patul de fier, de piatră, într-o temniţă rece, ori luptându-te cu fiarele din vreun Efes. Important este dacă moartea te găseşte având sfârşit creş-tinesc. Dacă eşti un martor credincios şi plin de râvnă pentru El. Căci sângele martirilor este sămânţa creştinismului, din care se nasc mii şi mii, gloată nenumărată, număr nesfârşit, oastea cea cerească de pe tot pământul (cf. Evr 11, 12).

E bine să vorbim despre suferinţe, despre eroi şi martiri ai credinţei în Iisus Hristos Domnul nostru, dar aceasta nu ne va folosi la nimic bun dacă noi fugim sau ne lepădăm, în loc să-L mărturisim; căci valoarea creştinismului născut şi crescut din suferinţe nu se poate evalua.

Biserica din casa ta / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!