Poezie Traian Dorz

Surori de cruce şi răsplată…

Surori de cruce şi răsplată, însoţitoare-n plâns şi har,
părtaşe-aceleiaşi credinţe, jertfind aceluiaşi altar –
cinstire-n veci îndreptăţită şi semn al sfintei preţuiri,
recunoştinţa noastră, vouă, v-aduce-adâncile-i simţiri.

Voi aţi purtat cu noi alături povara luptei lui Hristos,
dar voi aţi dus, deşi mai slabe ca mulţi, solia mai frumos.
Voi n-aţi trădat rupând Lucrarea cu duh potrivnic şi-ngâmfat,
nici n-aţi vândut pe fraţi, ca Iuda, pe ban străin şi vinovat,
nici n-aţi adus prilej de certuri, de dezbinări şi poticniri –
ci-aţi plâns cu suflet plin de jale în ceasul grelelor loviri!
Voi n-aţi schimbat învăţătura smintind credinţa nimănui,
ci L-aţi urmat mereu pe Domnul, statornice-ascultării Lui.
Voi n-aţi luat o altă cale călcând întâiul legământ,
decât puţine, când ori râvna, ori vina altora v-a-nfrânt!
Aţi stat în rugăciuni şi-n jertfă cu duhul strâns şi-ndurerat,
răbdând, statornice-n credinţă, când mulţi „viteji“ s-au lepădat.
Iar pentru toată jertfa voastră şi pentru tot ce-aţi pătimit
voi nu v-aţi lăudat la nimeni – nici vreo răsplată n-aţi voit.

O, scumpe suflete chemate de-Acelaşi Duh, spre-Acelaşi Ţel,
Hristos să binecuvânteze iubirea ce-o suiţi spre El!
El, Care v-a chemat, alături de noi, pe calea sfintei vieţi,
să crească şi-n noi o credinţă, cu-a voastră de acelaşi preţ,
cu-acelaşi rod şi duh statornic, cu-acelaşi mers şi chip frumos –
să ne-ncunune-odată crucea cu-aceleaşi răsplătiri, Hristos.

de Traian Dorz

Lasă un răspuns