Sfinţi Părinţi

BOALA MORTALĂ A FARISEISMULUI ȘI SIMPTOMELE EI MAI GRAVE: smintirea prefăcută, osândirea, râvna vicleană

“Domnul a rostit în Sfânta Sa Evanghelie multe porunci care sădesc în om gânduri şi simţăminte cu desăvârşire potrivnice fariseismului pierzător de suflet.

Citește în continuare
Meditaţii

Ce înseamnă lepădarea de sine?

Sfântul Ignatie Briancianinov Iubiţi fraţi! Şi noi suntem ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos, fiindcă suntem creştini. Şi noi suntem chemaţi înaintea Domnului în.

Citește în continuare
Oastea Domnului Sfinţi Părinţi

Cuvânt al Sf. Ignatie Briancianinov la Pilda celor poftiți la cină

Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pre mulţi (Lc. 14, 16). Iubiţi fraţi! Astăzi, Evanghelia ne istoriseşte despre un.

Citește în continuare
Oastea Domnului Sfinţi Părinţi

Îmbinarea postului cu milostenia şi rugăciunea

Sf. Ignatie Briancianinov Domnul ne-a arătat mijlocul prin care putem şi suntem datori să întărim neputinţa firii omeneşti atunci când vin necazurile. El.

Citește în continuare
Sfinţi Părinţi

Despre intrarea Domnului în Ierusalim – Sfântul Ignatie Briancianinov

“Bucura-te foarte, fiica Sionului, propovaduieste, fiica Ierusalimului: iata, împaratul tau vine la tine drept si însusi mântuitor, blând si calare pe asin si.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii Sfinţi Părinţi

Venirea Domnului este însotita de pacea mai presus de cuvânt si de întelegere

“Bucura-te foarte, fiica Sionului, propovaduieste, fiica Ierusalimului: iata, împaratultau vine la tine drept si însusi mântuitor, blând si calare pe asin si pe.

Citește în continuare
Meditaţii Sfinţi Părinţi

Aripile nevoitorilor din vremurile de pe urmă

Nevoinţa noastră are preţ înaintea lui Dumnezeu: în cumpăna Lui sunt cântărite şi neputinţa noastră, şi mijloacele noastre şi împrejurările, şi înseşi vremurile..

Citește în continuare
Sfinţi Părinţi

Predică la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

Sf. Ignatie Brianceaninov Iubiţi fraţi! Deja am ajuns chiar la uşa Sfântului Post! Ea este deja gata să se deschidă înaintea noastră! Deja.

Citește în continuare
Sfinţi Părinţi

LA JUDECATA LUI DUMNEZEU OAMENII VOR FI JUDECAŢI DUPĂ PORUNCILE EVANGHELIEI

Dumnezeu a rânduit ca noi, creştinii ortodocşi, să fim judecaţi după poruncile Evangheliei, şi de această judecată depinde destinul nostru veşnic. Este o.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Milostivirea, ca arătare lucrătoare a dragostei

Primind veste că urmează să vină vreun dregător sau judecător pământesc, luăm toate măsurile ca să aducem lucrurile noastre în rânduiala cuvenită şi.

Citește în continuare