Sfinţi Părinţi

FRUMUSEȘEA APARENTĂ – Sfântul Ioan din Kronstadt

Nu te opri la frumusețea feței, ci privește sufletul. Nu privi veșmântul omului (căci trupul este un veșmânt provizoriu), ci privește la cel.

Citește în continuare
Sfinţi Părinţi

Sfântul Ioan de Kronstadt – Crede, nădăjduieşte, iubeşte – mai cu seamă iubeşte

Pentru ca să nu fii mereu robul patimilor şi al diavolului, trebuie să ai un ţel pe care să-l urmăreşti necontenit, străduindu-te să-l.

Citește în continuare
Sfinţi Părinţi

Sfântul Ioan de Kronstadt – Câte binefaceri nu mi-a adus până acum credinţa în Hristos!

De vrei  greşi cu ceva în faţa lui Dumnezeu (şi noi greşim cu prisosinţă în fiecare zi), spune îndată în inimă, cu credinţă.

Citește în continuare
Sfinţi Părinţi

Sfântul Ioan de Kronstadt – Despre rugăciune

Când te rogi lui Dumnezeu şi sfinţilor, trebuie să te sileşti a lepăda orice împătimire lumească faţă de oameni şi lucruri, sau orice.

Citește în continuare
Sfinţi Părinţi

Sfântul Ioan de Kronstadt – Rabdă strâmtorările, obişnuieşte-te cu ele

Nefericit este cel ce iubeşte peste măsură comodităţile vieţii şi care s-a înconjurat cu acestea. La orice inconfort se va simţi stingherit, dezarmat,.

Citește în continuare
Sfinţi Părinţi

Sfântul Ioan de Kronstadt – Roagă-te lui Dumnezeu să rămâi neschimbat în săvârşirea binelui.

Nimic nu este mai schimbător decât materia. Ea se transformă în mi­lioane de feluri, pe cale naturală, sau după legile Creatorului. Ca să.

Citește în continuare
Sfinţi Părinţi

Sfântul Ioan de Kronstadt – Dă slavă iu­birii Sale şi îndelungii Sale răbdări!

Dacă Domnul n-ar fi iubitor de oameni şi îndelung-răbdător, ar fi putut oare să îndure nechibzuitele defăimări pe care I le aducem? S-ar.

Citește în continuare
Sfinţi Părinţi

Sfântul Ioan de Kronstadt – Priviţi cu atenţie în ce chip îl cinstesc oamenii pe Dumnezeu

Nefireasca dominaţie a cărnii asupra spiritului se explică printre altele şi prin aceea că spiritul pare a fi „îngropat” în carne, legat de.

Citește în continuare
Sfinţi Părinţi

Sfântul Ioan de Kronstadt – Un ta­blou de cădere a tuturor societăţilor.

Ce este istoria neamului ome­nesc ? Istoria căderilor şi ridi­cărilor omeneşti, istoria clătinării gândurilor omeneşti, a vieţii famili­ale şi sociale, şi istoria căderilor.

Citește în continuare
Sfinţi Părinţi

Sfântul Ioan de Kronstadt – Ce văd când privesc lumea creată de Dumnezeu?

Văd cât este de vastă, văd pretutindeni, în regnul animal, viaţa pulsând vioi printre patrupede, printre reptile, insecte şi păsări şi printre peşti..

Citește în continuare