Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Teologia ortodoxă

Teologia ortodoxă

Teologia ortodoxă

– Voiam de câtva timp să pun această întrebare şi, în sfârşit, am prilejul s-o fac, spuse Constantin. Aţi spus adineauri că teologia ruptă de viaţa Bisericii se poate numi teologie academică.

Cum înţelegeţi teologia ortodoxă ?

– Cred că ceea ce am spus mai devreme despre credinţă este valabil şi pentru teologie. Căci teologia nu este o ştiinţă intelectuală, ci glasul şi viaţa Bisericii. Iar Biserica este tărâmul teologiei ortodoxe. Întocmai cum au spus Sfinţii Părinţi, teologia este rugătoare iar rugăciunea este teologie.

Când vorbim despre teologie ortodoxă, nu ne gândim la o simplă istorie a teologiei. Poate fi şi acest lucru, dar nu se mărgineşte la asta în chip absolut. în predania patristică teologii sunt cei care îl văd pe Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama îl mai numeşte pe Varlaam şi teolog, însă spune răspicat că
acea teologie intelectuală se deosebeşte mult de vederea lui Dumnezeu.

Teologi, după părerea Sfântului Grigorie Palama, sunt văzătorii de Dumnezeu, îndeosebi cei care urmează întreaga rânduială a Bisericii şi ajung la credinţa desăvârşită -luminarea minţii.

Aşadar teologia este roadă vindecării omului, dar şi calea de a ajunge la tămăduire şi a dobândi cunoaşterea lui Dumnezeu. Cele pomenite mai înainte despre credinţă sunt valabile şi aici.

Părinţii învaţă că vederea lui Dumnezeu este un dar de la Dumnezeu, pe care îl dă când vrea El şi cui vrea El. Trebuie să ne rugăm spre a fi curăţiţi pe dinlăuntru, spre a fi izbăviţi de patimi – de fapt, spre a ne preschimba patimile – şi pentru ca mintea să ne fie luminată, adică să dobândească rugăciunea minţii în inimă. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că izbăvirea de durere şi plăcere este semnul că omul a trecut de treapta curăţirii; semnul că a ajuns la treapta luminării sau a trecut de ea este izbăvirea de neştiinţă şi de uitarea lui Dumnezeu; iar semnul ajungerii la îndumnezeire este slobozirea de închipuire şi de toate înfăţişările pe care i le aduce lumea simţurilor. Deci putem să ne rugăm stăruitor: „Luminează întunericul meu!” Şi, dacă Dumnezeu va voi, Se va descoperi pe Sine. Atunci, pe de o parte, vom şti că am fost tămăduiţi, iar pe de altă parte, că primim darul teologhisirii, al grăirii de Dumnezeu. De la treapta luminării minţii până la treapta vederii dumnezeieşti lucrează rugăciunea minţii. Vederea lui Dumnezeu poate dura de la câteva clipe până la câteva zile, însă după aceea omul îndumnezeit se întoarce la starea rugăciunii minţii. în starea de contemplare, rugăciunea se întrerupe; şi porneşte din nou când încetează vederea lui Dumnezeu.

De bună seamă, trebuie spus că sunt mai multe trepte ale vederii lui Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu (theoria) începe cu pocăinţa, se continuă cu rugăciunea minţii, ajunge la luminare, este dusă către vederea lui Dumnezeu şi apoi către o contemplare statornică. Cu alte cuvinte, poate dura câteva ceasuri sau chiar zile. Deci aş putea spune că teologia ortodoxă este atât roadă tămăduirii, cât şi calea ajungerii la tămăduire. Dacă facem din ea o ştiinţă academică şi doar studiem felurite subiecte bisericeşti în chip exterior, nu vom reuşi să-i ajutăm cu adevărat pe oameni.

– Părinte, am observat până acum, spuse Irina, că folosiţi mereu cuvântul ortodox. Vorbiţi despre Biserica Ortodoxă, tămăduirea ortodoxă, teologia ortodoxă etc. Este oare un cuvânt la modă ?

Mulţi vorbesc despre ortodoxie, însă probabil că o văd ca pe o ideologie. De ce nu vorbiţi de creştinism ?

– Mărturisesc că este o deprindere a mea. Ştiu că termenul se foloseşte astăzi fără măsură, ajungând chiar la extrem. Mulţi atribuie termenului o conotatie ideologică. De bună seamă, sunt de acord că adevăratul creştinism este tot una cu Biserica Ortodoxă. Când vorbim de creştini, ne gândim la ucenicii lui Hristos. Iar când numim pe cineva ucenic al lui Hristos, vrem să spunem că este unit cu Hristos. Mi-a mai reproşat cineva că folosesec mai mult cuvântul Ortodoxie decât cuvântul Biserică. Acea persoană mi-a scris că amândoi termenii – creştinism şi ortodoxie – trebuie lăsaţi deoparte, căci au ajuns a fi o ideologie, şi că ar trebui să vorbim despre Biserică. Însă eu i-am răspuns că şi cuvântul „Biserică” poate fi folosit la fel de greşit, dacă socotim Biserica o asociaţie, o instituţie…

Deci problema nu este ce terminologie folosim, ci cum o aplicăm. Unul poate vorbi despre creştinism şi să-l înţeleagă corect. Altul însă, nu. La fel se poate întâmpla şi cu alţi termeni. Mulţi oameni identifică Biserica cu clerul; alţii, cu poporul. După învăţătura Sfinţilor Părinţi, mai ales cea a Sfântului Irineu, Biserica este tot una cu Ortodoxia şi cu dumnezeiasca Euharistie.

Aceşti trei termeni sunt strâns legaţi unul cu celălalt. Biserica nu poate fi concepută în afara Ortodoxiei şi a dumnezeieştii Euharistii. Ortodoxia nu poate fi concepută afară de Biserică şi de dumnezeiasca Euharistie, tot aşa cum dumnezeiasca Euharistie nu se poate concepe în afara Bisericii şi a Ortodoxiei. Cei trei termeni sunt sinonimi.,

Fără a trece cu vederea această realitate, vorbesc despre Ortodoxie nu în chip abstract, ci concret. Fac deosebire între Predania pe care o are Biserica

– Trupul adevărat al lui Hristos – şi predaniile pe care le au alte denominaţiuni. Mulţi se numesc astăzi creştini, dar nu toţi au aceeaşi  tradiţie în ceea ce priveşte meşteşugul tămăduirii şi cunoaşterii lui Dumnezeu. Aceasta se vădeşte şi în învăţătura dogmatică.

– Părinte, am învăţat că deosebirea între Ortodoxie şi celelalte denominaţiuni ţine de dogme.

Acum adăugaţi că deosebirea ţine şi de metoda de tămăduire. Ce înţelegeţi prin asta ? Puteţi lămuri părerile dumneavoastră mai pe larg ?

va urma

din: „BOALA ȘI TĂMĂDUIREA SUFLETULUI ÎN TRADIȚIA ORTODOXĂ”, Autor: Mitropolit Hierotheos Vlachos, Editura Sophia

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *