Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home TOŢI SĂ SE PLECE ÎNAINTEA LUI

TOŢI SĂ SE PLECE ÎNAINTEA LUI

TOŢI SĂ SE PLECE ÎNAINTEA LUI

Slăvit să fie Domnul!

Iubiţi părinţi sufleteşti, iubiţilor fraţi şi scumpe surori!

Voi căuta să citesc un verset din Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 2; ultimul verset:

„A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea şi Mama lui Iisus era acolo”.

Frate scump, soră iubită! La nunta ta, la logodna ta a fost şi Mama Domnului Iisus? Sau tu, la bucuria ta, în ziua fericirii tale, asemenea oaspeţi nu i-ai avut?

„Şi la nuntă a fost chemat şi Iisus cu ucenicii Săi… Când s-a isprăvit vinul, Mama lui Iisus I-a zis: «Nu mai au vin!»”

Şi ştiţi cum s-au petrecut lucrurile în continuare, că le-am auzit de atâtea ori rostindu-se la biserică sau de către fraţi, în adunări sau la nunţi.

Noi ştim aceasta!… Dar hai să vedem acum, când s-a spart târgul, ce se petrece? Încotro o iau oamenii aceştia?

Şi citim la versetul 12, din capitolul 2: „După aceea S-a coborât la Caper­naum împreună cu Mama, fraţii şi ucenicii Săi. Şi acolo n-au rămas multe zile”.

Oare de ce n-a rămas multe zile? Şi oare cum umblu aşa compacţi, Domnul Iisus, Mama, ucenicii şi fraţii Domnului?

Şi spune că s-au dus la Capernaum…

Oare ce au căutat la Capernaum? Ne-am întrebat noi? Hai să ne întrebăm acum: ce au căutat ei la Capernaum?

Să-l ascultăm pe Sfântul Matei ce spune: „Vai ţie, Horazine, şi vai ţie, Betsaida, că dacă în Tir sau în Sion s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în voi, în sac şi în cenuşă s-ar fi pocăit. De aceea, în ziua judecăţii, mai uşor va fi Tirului şi Sidonului decât vouă”.

Şi-apoi Se întoarce spre Capernaum şi îi vorbeşte aşa: „Şi tu, Capernaume, care până la cer ai fost înălţat, până la iad te vei coborî”.

Băgaţi bine de seamă, scumpilor fraţi şi surori! Băgaţi bine de seamă, că nu a spus: „mai jos de iad!”; ci a spus: „până la iad…”.

Capernaum a fost cetatea din care Domnul Iisus Şi-a recrutat trei ucenici sau poate chiar patru ucenici. Iată dar ce a spus Domnul despre cetatea Capernau­mului: „Şi tu, Capernaume, care până la cer te-ai înălţat…”.

Te-ai lăudat, Capernaume, te-ai înălţat până la cer… Te-ai înălţat prin fală, prin lauda ce ţi s-a adus de atâţia ucenici recrutaţi din cetatea ta, oameni cu vază şi de valoare din Biserica lui Dumnezeu. Dar Domnul îi avertizează şi le spune: „…până la iad te vei coborî”.

Nici nu trebuia să se coboare mai jos de iad. E prea mult şi iadul…

Ascultam, în urmă cu vreo 40 de ani – sau poate că mai bine de 45 de ani –, în biserica din Hăpria, judeţul Alba, pe preotul de acolo vorbind despre Persoana Domnului Iisus. Şi o ridicase până la cele mai înalte culmi. Vorbea extraordinar de frumos. Era de faţă şi fratele Traian Dorz. Şi a vorbit spunând: „Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău” (Amos 4, 12).

Pregăteşte-te, Israele! Pregăteşte-te, frate!

Fiule, frate, soră, moşule, – pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău. Şi-aşa o să-L întâlneşti, scumpul meu şi scumpa mea, fie că-ţi place ţie, fie că nu-ţi place.

Fie că-L doreşti, fie că nu-L doreşti!

Fie că te-ai gândit asupra acestui lucru, fie că nu te-ai gândit niciodată.

Auzi tu? Ai să te întâlneşti cu Dumnezeu!

Dar ferice de tine va fi atunci dacă ai să-L întâlneşti acum, ca Mântuitor, ca Răscumpărător al tău, pe Cel ce stă cu braţele deschise şi zice: „Veniţi la Mine voi, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da vouă odihnă”.

Ce ne va da? Odihnă!… Nu vorbeşte de lada cu comori, ci de odihna pentru sufletele noastre.

„Luaţi jugul Meu, că este bun, şi sarcina mea, că este uşoară” (Mt 11, 30).

„Şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi afla odihnă pentru sufletele voastre” (Mt 11, 29).

Doamne Iisuse, iartă-mă şi lasă-mă să Te întreb: de la Ioan, de la ucenicul Tău iubit, nu aş putea să învăţ nimic? De la Ioan, care la Cina cea de Taină şi-a rezemat capul de sânul Tău. Sau de la Petru, cel plin de vlagă şi de putere, şi de îndrăzneală, de la el nu aş putea să învăţ nimic? Sau de la Luca, sau de la Andrei? Sau de la alţii dintre ucenicii Tăi?

Domnul Iisus ne va răspunde şi astăzi ca şi atunci: „Învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă pentru sufletele voastre”.

Iar la Filipeni, capitolul 2 cu versetul 10, spune aşa: „Pentru ca în Numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ”.

Oricine ai fi tu, frate… sau cine ai fi dumneata… Dacă e careva care mă în­trece în etate, îi spun „dumneata”… dar la ceilalţi le spun „tu”, pentru că şi lui Dumnezeu Îi spunem tot „Tu”. Nu ne purtăm cu mănuşi când vorbim cu El, ci spunem: „Tu, Tată…”, „Tată Ceresc”, „Tată din Ceruri”, „Părinte Ceresc”…

Domnului Iisus Îi mai spunem câteodată „Doamne, Iisuse”, pentru că a devenit Domnul nostru personal. Şi acel suflet pentru care a devenit Domnul Iisus Mântuitorul lui personal, acela nu-I mai spune în veac numai „Iisus”; ci Îi spune „Domnul Iisus”.

Iar acei care vestesc Evanghelia, oricine ar fi ei, şi vor spune: „Iisus… Iisus… Iisus…” – aceia să ştiţi că nici nu-L au pe Domnul ca Mântuitor al lor.

Poate că unii vot zice: „Bine, dar ucenicii aşa vorbesc, apostolii aşa vorbesc, evangheliştii aşa vorbesc…” şi zic: „Iisus mergea…” Da, ei aşa scriu, dar nu vorbesc ei, nu vorbeşte nici Matei, nici Marcu, nici Luca, nici Ioan – ci vorbeşte Duhul Sfânt prin gura lor. Şi Duhul Sfânt poate să nu-I zică „Domn” Domnului Iisus, pentru că El Însuşi e Domn.

Domnul e Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi de aceea zice: „În Numele lui Iisus Hristos, orice genunchi să se plece”.

din vorbirea fratelui Opriş (Batiz) la nunta de la Dobreşti – 21 august 1982

Strângeţi fărâmiturile / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, vol. 2

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *