Oastea Domnului

Uitați-vă din depărtare la un candelabru

Fiecare creştin îşi are locul său şi lumina sa în lucrul cel mare al Evangheliei. Eu mă uit la candelabrul din biserică. Ce predică minunată văd eu în lumânările din acest candelabru! Ele sunt de diferite mărimi; ele sunt aduse de diferiți credincioşi, dar toate au acelaşi scop şi fac aceeaşi slujbă: luminează.

Uitați-vă din depărtare la un candelabru plin cu lumânări aprinse! Luminile lui se văd ,,una” singură. Sunt mai multe, diferite lumini, dar ele se văd ,,una“.

În viaţa cea creştinească, fiecare creştin îşi are partea sa de lumină.

În Biserica lui Hristos, fiecare creştin îşi are partea sa de lumină, îşi are,,lumina” sa.

Puterea unui creştin se măsoară după lumina ce o revarsă şi el în lume. Puterea unei Biserici se măsoară după lumina şi căldura pe care o revarsă în lume şi în suflete. Puterea unei Biserici sunt şi credincioşii cei,,aprinşi” cu focul Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt, Pr. Iosif Trifa