Home Vacanţa

Vacanţa

Vacanţa

„El va şterge orice lacrimă din ochii lor.
Şi moartea nu va mai fi“ (Apoc. 21, 4).

Am trecut examenul cu bine.
S-a sfârşit serbarea cu-al ei treapăt.
După-atâta muncă şi suspine,
Am luat vacanţă fără capăt.

Ochii noştri, de şcolari sfielnici,
Scaldă-se în lacrima iubirii.
Nu mai suntem oamenii vremelnici,
Ci plutim în slava nemuririi.

Toate-s noi: şi cerul şi pământul.
Viaţa însăşi s-a-nnoit. E alta.
Alergăm cu sufletele-n vântul
Înnoirii. Duhul e unealta.

Lângă noi, Iisus învăţătorul
Lacrima ne-o şterge şi ne-arată
Toate frumuseţile, ce dorul
A visat să le cunoasc-odată.
– Bucuraţi-vă, copii, de cele
Pregătite vouă moştenire!
În vacanţa-mpărăţiei Mele
Nu mai e nici plâns, nici tânguire…

Iată, Râul Vieţii, nu departe,
Izvorând din Scaunul Domniei;
Apa lui e-o apă fără moarte,
Vadul lui e vadul veşniciei.

Bucuraţi-vă, copii! Vacanţa
E răsplata luptei înţelepte –
Căci, prin luptă, aţi păstrat speranţa
Unei lumi mai bune şi mai drepte…

Glasul lui Iisus e ca mireasma
Florilor, din raiul în splendoare;
Peste noi şi-au strâns catapeteasma
Miile de veacuri viitoare.

Ne-mbătăm de haruri şi mistere.
Simţământul ce-l trăim e primul.
– Înainte de-a porni prin sfere,
Hai să vizităm Ierusalimul!…

Pietre de aducere aminte / Sergiu Grossu. – Sibiu: Oastea Domnului, 2002.

 

error

Author: Editor

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *