Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Zdrobit prin suferinţă

Zdrobit prin suferinţă

Zdrobit prin suferinţă

Isaia 53, 10

Desigur, înţelepciunea lui Dumnezeu ar mai fi putut găsi şi alt mijloc pentru mântuirea noastră, dar, oricare ar fi fost, el nu era cel mai cutremurător.

S-ar fi putut da şi alt preţ pentru răscumpărarea noastră, dar, oricare ar fi fost, el nu era cel mai mare. S-ar mai fi putut găsi şi o altă jertfă pentru îndreptăţirea şi iertarea noastră, dar, oricare ar fi fost, ea nu era cea mai scumpă. Iubirea ar mai fi găsit şi o altă cale decât suferinţa, dar, oricare ar fi fost aceasta, nu era de-ajuns.

După Preţul care a fost dat pentru răscumpărarea noastră se vede nu numai cât de scumpă era această răscumpărare, ci şi cât de mari erau fărădelegile noastre, ale tuturor împreună. Şi ale fiecăruia dintre noi în parte.

Zdrobit prin suferinţă înseamnă cea mai cutremurătoare jertfă şi cea mai mare iubire.

Nu poate să mai existe o alta asemeni ei. Şi numai aceasta a fost de un aşa mare preţ cum cerea dreptatea, pentru ca să poată într-adevăr corespunde cu prisosinţă cerinţelor sfinţeniei şi dreptăţii dumnezeieşti, spre a putea face o desăvârşită şi totală răscumpărare pentru noi, toţi acei care eram total pierduţi.

Nici o minte omenească nu va fi în stare să cuprindă în mărimea ei nebănuita Jertfă adusă de Hristos pentru mântuirea omului şi a omenirii. Iată ce înseamnă păcatul!

O, cu câtă uşurinţă l-a făcut omul! Şi cu câtă greutate a trebuit să-l ispăşească Dumnezeu! Cât de uşor se face ruptura, dar cât de greu se mai poate reface ceea ce s-a rupt! Cât de uşor este să te prăbuşeşti, dar cât de greu este să te poţi ridica din nou!

De aceea, sufletul meu şi fiul meu, cutremură-te în faţa Jertfei Dragostei lui Dumnezeu şi în faţa vinovăţiei tale. Şi învaţă cum să te ţii curat.

Nemărginită slavă şi mulţumire Ţie, Dumnezeul şi Răscumpărătorul vieţii noastre, Iisus Hristos! Cutremuraţi în faţa Crucii Tale pe care ai fost zdrobit prin suferinţă pentru păcatele noastre, ne căim cu amar pentru toată fărădelegea cu care Te‑am chinuit şi Te-am zdrobit şi noi.

Şi, mulţumindu-Ţi pentru iertarea şi mântuirea pe care ne-ai adus-o, Te rugăm să nu ne laşi să Te mai îndurerăm niciodată. Amin.

Traian Dorz

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *