25 iunie – Psalmul 72, v. 7: Înflorirea neprihãniților și belșugul pãcii

Întreg Psalmul 72 este plin de lumina fericitã pe care o pot revãrsa viața și faptele unui conducãtor bun, înțelept și binefãcãtor,

nu numai în mijlocul poporului sãu, ci chiar și al altora, pânã la mari depãrtãri.

Și nu numai în timpul vieții sale, ci pânã la sfârșitul Istoriei, prin bunele îndrumãri date de el.

Cât de mari și de frumoase lucruri bune poate face în mijlocul poporului sãu un om ales

și pentru patria sa un conducãtor bun și cu dragoste de popor.

Dar și cât de mari nenorociri și cât de mare rãu poate sã aducã peste națiunea sa un conducãtor rãu.

 

În zilele stãpânirii sale bune, un conducãtor de țarã poate face foarte mult bine,

poate sã facã sã se bucure cei nedreptãțiți și sã înfloreascã cei drepți.

Poate sã întocmeascã legi drepte și sãnãtoase,

ca sã îndrume fericit spre o cinstitã și curatã viețuire pe supușii sãi…

Poate sã afle cãi de înțelșegere cu toți vecinii și sã ducã o armonioasã conviețuire cu toate celelalte popoare…

Poate încuraja credința în Dumnezeu și pe cei care o trãiesc

și poate înãlța și mai mult inima întregului sãu popor spre lumina Feței lui Hristos…

Poate curãți sau ajuta la curãțirea Casei Domnului de tot ce este strãin în ea

și poate face sã propãșeascã mai rodnic lucrarea Evangheliei mântuitoare…

Ca sã înfloreascã în timpul vieții lui cel drept și cel neprihãnit…

și sã fie pace din belșug pânã nu va mai fi lunã — dupã cum este scris —

adicã chiar și atunci când poporul și patria lui vor ajunge în

vremi lipsite de luminãtori înțelepți…

 

Lumina îndrumãrilor primite de la un conducãtor bun rãmâne în veșnicã amintire tuturor.

Belșugul adunat în timpul sãu pașnic va fi o îmbelșugatã binecuvântare și un mare ajutor aleșilor sãi, — iar cuvintele sale sunt o fericitã cãlãuzire spre Dumnezeu pentru toți urmașii lui vrednici și aleși.

Ce mare binecuvântare este pentru orice popor — și nu numai pentru un singur popor

un astfel de conducãtor bun și îndrumãtor înțelept.

 

Dar ce mare nenorocire și ce mare rãu este nu numai pentru poporul peste care stãpânește un conducãtor rãu, ci și pentru multe alte popoare este un blestem împãratul tiran și lacom, nedrept, necurat și trufaș.

În zilele unui astfel de conducãtor înfloresc nedreptãțile și nelegiuirile,

mita și crima,

teroarea și hoția,

sâlnicia și blestemãția.

Atunci biruie tot mai mult întunericul și se pierde, stingându-se tot mai mult, lumina.

Atunci vai de cel neprihãnit și de cel credincios, de cel cinstit și de cel slab.

Nu este paginã mai întunecatã în istoria unui popor ca aceea care se scrie atunci

sau începând de atunci de când vine în fruntea lui acel om rãu și cine știe pânã când…

Cât de mult ar trebui sã ne rugãm Bunului Dumnezeu sã fereascã poporul nostru de toate suferințele și nenorocirile care i-ar putea veni de la un conducãtor rãu. Și sã-i dea și sã-i pãstreze lumina și pacea unui conducãtor bun..

 

Preabunule Doamne și Împãratul tuturor popoarelor lumii,

Te rugãm ai milã de toate neamurile de oameni de pe pãmânt

și rânduiește-le numai conducãtori buni în zilele cãrora sã înfloreascã dreptul,

sã rodeascã Cinstea și Credința,

și Adevãrul și Iubirea,

și Pacea și Armonia între toate hotarele lumii.

Dã-le conducãtori plini de înțelepciunea și de ascultarea Ta, pentru ca sub sfânta îndrumare a temerii de Tine toatã educația sãnãtoasã și curatã sã ridice poporul la o viațã și trãire vrednicã de respect în fața tuturor celorlalte popoare,

iar urmașii sãi sã aibã o pildã binecuvântatã

și un exemplu vrednic de urmat în înaintașii lor.

 

În chip cu totul deosebit, Te rugãm, Doamne, pentru poporul nostru ca sã-i dãruiești aceastã binecuvântare.

Revarsã-Ți harul Tãu peste conducãtorii noștri, ai poporului nostru și ai Bisericii noastre, dându-le plinãtatea de luminã care vine de la Tine,

spre a face acel fericit salt care sã ridice întregul popor la starea fericitã și dreaptã în care sã fie pus în cinste tot ce este drept, curat și sfânt.

Iar ce este josnic, necredincios și rãu — sã fie smuls și înlãturat prin blândețe și pace,

cãci atunci va fi belșug de pace

și pentru urmașii urmașilor noștri.

Amin.

Lasă un răspuns