Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
 • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 8 decembrie – Psalmul 140, v. 9: Deasupra capului celor răi

8 decembrie – Psalmul 140, v. 9: Deasupra capului celor răi

8 decembrie – Psalmul 140, v. 9: Deasupra capului celor răi

În vechime, un împărat, anume Dionisios I cel Bătrân, al Siracuzei,

cu aproape patru sute de ani înainte de Hristos,

pentru a arăta cât de nesigură este soarta celor mari de pe pământ, a pedepsit pe un curtean al său, anume Damocles, să stea mereu sub o sabie care atârna deasupra capului său, legată numai cu un fir de păr.

Primejdia morţii atârna în fiecare clipă deasupra capului său, iar bietul Damocles trăia chinurile morţii în fiecare clipă.

A rămas de atunci de pomină în lume păţania lui. Ori de câte ori se arată o mare primejdie care ameninţă continuu pe cineva, se spune că stă sub sabia lui Damocles.

În felul acesta atârnă deasupra capului celor răi, pedeapsa hotărâtă de Dumnezeu pentru neascultarea voii Sale.

Ca o sabie gata să cadă în orice clipă,

asupra capului fiecărui necredincios,

aşa stă mânia lui Dumnezeu şi sentinţa Judecăţii Lui.

 

«Oricine crede în Iisus Hristos – spune Biblia – nu va fi judecat, dar cine nu crede a şi fost judecat,

pentru că n-a crezut în Numele Singurului Fiu al lui Dumnezeu» (Ioan 3, 18).

A şi fost judecat… înseamnă că sentinţa a şi fost dată! Întârzie însă nu ştim cât doar executarea ei, mai amânată de mila răbdătoare a lui Dumnezeu. Dar mânia Lui poate veni în orice clipă şi în orice fel.

 

Dragă suflete, care prin faptele şi umblările tale lucrezi şi trăieşti încă împotriva voii lui Dumnezeu şi împotriva poruncilor Lui şi a învăţăturii Sale,

oare nu te cutremuri tu când te uiţi în Sus?

Deasupra capului tău este Dumnezeul Cel Atotputernic, iar tu ţi L-ai făcut pe El duşmanul tău, prin necredinţa ta!

Deasupra ta este cerul mâniat împotriva ta din cauza neascultării tale şi a batjocurilor pe care le rosteşti cu gura ta. El este gata să-Şi coboare pedepsele Lui împotriva nelegiuirilor şi a păcatelor pe care le săvârşeşti tu.

Deasupra capului tău stă hotărârea dată de Dumnezeu împotriva celor făptuite de tine, dar pentru că mânia Lui nu pedepseşte încă, nu înseamnă că puţin Îi pasă Lui de nelegiuire (Iov 35, 15; Rom. 1, 18; Efes. 5, 6),

ci, în clipa în care nu te gândeşti, poate să vină asupra ta această mânie (2 Petru 3, 9-10; Mal. 4, 1; Mat. 24, 43-44; Luca 12, 39-40; Apoc. 3, 3).

 

O dragă suflete, priveşte în sus, până când încă mai poţi privi şi până nu vine mânia cerului, căci atunci când vor începe trăsnetele mâniei lui Dumnezeu

şi când se vor prăbuşi plăgile judecăţilor Lui,

atunci nu vei mai putea privi. Atunci va fi târziu să priveşti.

Când firul care mai ţine sabia pedepsitoare se va rupe, va fi un veşnic vai de capul care n-a vrut să asculte când se putea mântui.

Dragă suflete, cu lacrimi te rog, cutremură-te de groază pentru starea în care te găseşti!

Deschide-ţi măcar acum, o dată, ochii şi priveşte la ceea ce este chiar deasupra capului tău,

chiar gata să se prăbuşească peste tine

– şi fugi de sub mânia lui Dumnezeu!

Fugi până mai ai o clipă şi o scăpare!

Fugi la picioarele Crucii lui Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre!

Fugi îngrozit de pedeapsa păcatelor tale şi strigă-L în ajutorul tău.

Mărturiseşte-ţi păcatele şi cere-I cu lacrimi de căinţă iertarea pentru ele.

Leapădă-te cu scârbă şi cu spaimă de calea cea rea şi pune gând şi legământ să-L asculţi pe Domnul

şi să iei calea Lui cea mântuitoare.

Sângele Crucii Lui va spăla păcatele tale şi va înlătura de deasupra capului tău sentinţa morţii, izbăvindu-te.

Apoi rămâi la adăpostul Crucii şi al ascultării Lui, pe toată viaţa ta, căci numai aici vei fi la adăpost de orice sabie a morţii.

Vino, suflete dragă, chiar în clipa aceasta! Vino la Domnul şi roagă-te:

 

O Preabunul meu Tată Ceresc, cât de vinovat sunt îna-intea Ta!

Mulţimea păcatelor mele m-au făcut vrednic de moarte şi sabia Judecăţii Tale o văd atârnând asupra capului meu.

Cu teamă şi cu pocăinţă mă rog Ţie să Te înduri să mă ierţi, pentru Numele şi pentru Sângele cel Scump al Crucii Fiului Tău Preaiubit, Domnul şi Mântuitorul nostru,

căci cu lacrimi de pocăinţă mă întorc la Tine şi mă leapăd de calea mea cea rea şi de păcatele mele.

Preadulcele meu Mântuitor, Iisuse Hristoase,

Te rog, spală-mi sufletul meu cu Sângele Crucii Tale şi împacă-mă cu Tatăl Cel Ceresc, înlăturând de deasupra sufletului meu pedeapsa pe care o merit pentru faptele mele,

căci din clipa aceasta pun hotărâre şi legământ să mă leapăd de cel rău

şi să Te ascult, şi să Te urmez numai pe Tine.

Primeşte-mă, Doamne Iisuse, şi mă ţine până la sfârşitul vieţii mele lângă Sânul Tău, în mântuirea Ta.

Preasfinte Duhule Mângâietor şi Păzitor al sufletelor noastre,

pecetluieşte cu puterea Ta hotărârea şi legământul meu din clipa aceasta

şi dăruieşte-mi puterea şi ajutorul Tău să mi-l ţin întocmai,

ca să pot vedea cu bucurie mântuirea Ta.

Amin.

 

*

*   *

 

Cuvinte înţelepte:

 

«Ca să primim iertare de la Dumnezeu, nu e de-ajuns să ne rugăm două-trei zile… Trebuie să producem o schimbare în toată viaţa şi, părăsind viciul, să trăim mereu în virtute.»

 

Sf. Ioan Gură de Aur

 

*

 

«Atunci este folositoare pocăinţa, când pocăitul are putere să se îndrepte.»

 

Asterie al Amasei

 

*

 

Numai dacă-ţi plângi păcatul cu durerea cea mai mare

şi ţi-l osândeşti, şi-l lepezi, atunci poţi avea iertare!

 

 

Cântarea Psalmului 140

 

Un psalm al lui David.

 

 1. Scapă-mă Tu, Doamne, de-oamenii cei răi

şi păzeşte-mi viaţa de asupritori,

 1. De acei ce pururi gata-s de bătăi,

se gândesc la rele şi-s aţâţători.

 

 1. Ei îşi ascut limba ca un şarpe-amar,

au pe buze-otravă de năpârcă rea,

 1. Scapă-mă, o Doamne, de cei răi Tu iar

şi de-asupritori fereşte-mi viaţa mea!

 

 1. Nişte îngâmfaţi pun curse-n drumul meu,

laţuri şi capcane, să mă prindă, pun.

 1. Eu zic către Domnul: Tu eşti Dumnezeu,

ia-mi aminte ruga care Ţi-o supun!

 

 1. Doamne, Tu, puterea şi scăparea mea,

Tu în ziua luptei capul mi-l scuteşti,

 1. Nu-mplini dorinţa răilor, cea rea,

ci-a lor planuri rele să le nimiceşti!

 

 1. Peste capul celor răi ce mă-nconjor

cadă fărdelegea gurii lor cea rea,

 1. Jar aprins să-i plouă; să-i arunci din zbor

în adânc, de unde nu vor mai scăpa!

 

 1. Omul care are graiul mincinos

nu se întăreşte nicicând pe pământ,

pe cel ce-asupreşte sau e mincinos

o nenorocire-l duce la mormânt.

 

 1. Eu ştiu că dreptate Domnul va găti

şi-o va face-acelor slabi şi-obijduiţi.

 1. Da, cei fără vină, Doamne, Te-or slăvi,

cei drepţi lângă Tine fi-vor fericiţi!

 

*

*   *

 

Cuvinte înţelepte:

 

„Vegherea este calea pe care merg toate virtuţile. Ea păzeşte mintea de orice nălucire.“

 

Isichie Sinaitul

 

*

 

„Dacă creştinismul de azi e aşa cum e: fără putere şi fără roadă, apoi cauza e tocmai aici. Creştinii de azi cred că se pot mântui stând pe loc, lângă «oalele cu carne» din «Egiptul» desfătărilor şi păcatelor. Dar mântuirea vine numai când părăseşti «Egiptul». Mântuirea vine numai când ieşi din tabăra lui Faraon, din tabăra lumii, şi intri în tabăra Domnului.“

 

Preot Iosif Trifa

 

*

 

Dac-ai început cu bine viaţa nouă luminos,

vezi s-o şi sfârşeşti cu bine – atunci totul e frumos!

Author: Gradinaru Dragos

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!