Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
 • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 9 octombrie – Psalmul 115, v. 3: El face tot ce vrea

9 octombrie – Psalmul 115, v. 3: El face tot ce vrea

9 octombrie – Psalmul 115, v. 3: El face tot ce vrea

Nu oamenii fac ce vor ei pe pământ,

nici diavolul nu face ce vrea el cu lumea asta,

nici întâmplarea sau soarta nu fac ce vor ele pe pământ şi în viaţa noastră

– ci Dumnezeu este Acela Care face ce vrea El!

 

Nu sunt Doi Dumnezei: Unul Bun şi unul rău

– ci este numai Unul: Cel Bun!

El, Cel Bun, este Acela Care face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ – El, şi nu cel rău!

Cu îngăduinţa Celui Bun lucrează şi cel rău, dar numai atâta cât – până la urmă! – foloseşte tot planurilor lui Dumnezeu.

Şi spre binele celor care Îl iubesc pe El (Rom. 8, 28).

Sau spre pedeapsa celor care Îl urăsc! (2 Tes. 2, 11-12).

Spre a arăta frumuseţea răbdării şi a statorniciei celor credincioşi (Iov 1, 22; Dan. 3, 17-18; Fapte 4, 19-20)

sau deşertăciunea inimii celor prefăcuţi (2 Tim. 3, 5-9).

Căci înţelepciunea lui Dumnezeu aşa a găsit cu cale şi aşa ştie să întoarcă lucrurile, încât face ca din orice să iasă dreptatea şi credincioşia judecăţilor Sale.

Pentru cei buni, şi răul să lucreze spre bine, iar pentru cei răi, şi binele să lucreze spre rău.

Pentru cei credincioşi, şi suferinţa să le fie spre mântuire, iar pentru cei necredincioşi şi bucuria să le fie spre osândă.

Pentru ca cei ascultători de Hristos, chiar şi în cea mai mare sărăcie, să poată fi darnici şi fericiţi,

iar cei neascultători, chiar şi în cea mai mare avuţie, să fie nemulţumiţi şi nefericiţi.

 

Celor necredincioşi şi tirani de multe ori li se pare că ei fac tot ce vor pe pământ.

Uneori, până şi celui evlavios i se pare că diavolul este atotputernic şi că, de multe ori, nimeni nu-l poate împiedica să facă tot ce vrea…

Dar aceasta numai pare că este aşa, dar nu este. Omul care judecă aşa, în trufia sau în durerea lui, se înşală.

Marea trufie, ca şi marea deznădejde, îl împiedică pe om să-L vadă pe Dumnezeu şi îl face să se lase cu totul în primejdia de a fi stăpânit de satana.

Noi, niciodată, nu vom putea înţelege tot ce Dumnezeu face sau îngăduie să se facă, pe pământ sau în viaţa multor oameni,

iar asta fiindcă nu cunoaştem nici trecutul, nici viitorul şi nici lucrurile ascunse ale oamenilor şi întâmplărilor, care au o strânsă şi puternică legătură între olaltă…

Ci numai când ne lăsăm îndrumaţi de încredinţarea că Dumnezeul Înţelepciunii, al Sfinţeniei şi al Dreptăţii cunoaşte totul şi îndrumă totul şi că El nu greşeşte niciodată în nimic din ceea ce face, atunci ne liniştim inima în această încredinţare, ştiind că El nu poate fi ispitit niciodată să facă răul (Iac. 1, 13).

Atunci ne putem afla pacea şi liniştea înaintea Lui (1 Ioan 3, 19) şi în clipele şi în loviturile care uneori par aşa de nemeritate şi sunt atât de uluitoare, încât chiar şi cel mai evlavios este la o răscruce foarte grea. Atunci, numai o puternică încredere în El ne poate linişti.

 

De aceea, suflete al meu, încrede-te puternic în Domnul

şi nu te chinui, nici te mâhni pentru nimic!

Iubeşte-L cu toată puterea ta pe Domnul

şi primeşte cu bucurie şi cu răbdare orice îţi trimite El sau îngăduie să-ţi trimită alţii.

Străduieşte-te să poţi primi orice soli, fie buni, fie răi, care vin în casa ta, cu aceeaşi seninătate şi încredere că ei îţi aduc un bine, şi nu un rău

– ori pe o cale scurtă, ori pe una mai ocolită…

Numai fă-ţi faţă de toţi datoria pe care ţi-o porunceşte ascultarea ta de Hristos!

Stai neîncetat lângă Dumnezeu,

slujeşte-I cu credinţă şi smerenie statornică

şi vei vedea cum toate lucrările Sale îţi vor sluji ţie şi spre binele tău.

Şi vei fi fericit, suflete al meu,

fiindcă, dacă tu faci tot ce vrea El, şi El va face tot ce vei vrea tu (Ioan 14, 13).

 

Laudă veşnică Numelui Tău, Dumnezeule Veşnic şi Atotputernic în ceruri şi pe pământ, laudă Ţie!

Plin de fericire este sufletul meu când, alipit de Tine, priveşte lucrarea Puterilor Tale, în măreţia, în dreptatea şi în bunătatea lor, peste ceruri şi peste pământ.

Plin de încredere şi îndrăzneală este sufletul meu, Doamne, când stă alipit de Tine şi împlineşte toate poruncile Tale,

căci atunci nu mai are nici o teamă de nimic.

Plin de lumină şi de pace este totdeauna sufletul meu când rămâne alipit de Tine, Doamne, chiar în cele mai zguduitoare întâmplări ale sale sau ale altora.

Căci este încredinţat sufletul meu că, până la urmă, totul se va întoarce spre un şi mai mare bine, prin lucrarea Ta, pentru cine Te iubeşte.

De aceea, Tată Bun,

Mântuitor iubit

şi Mângâietor Sfânt,

Dumnezeul meu, doresc să aduc totdeauna laudă smerită şi curată Numelui Tău,

din tot sufletul meu alipit de Tine,

ascultător şi plin de încredere.

Ajută-mi, Dumnezeul meu, să nu mă clatin niciodată în credinţa aceasta!

Amin.

 

*

*   *

 

Cuvinte înţelepte:

 

„Când trăieşti o viaţă de călătorie spre Canaan, Domnul îţi arată, pas de pas, calea mântuirii, calea vieţii. El te călăuzeşte neîncetat, pas de pas, ca să poţi merge şi «ziua şi noaptea», şi pe timp de linişte şi pe timp de necazuri şi încercări. Când se face furtună, când se face noapte în viaţa ta, se iveşte îndată lumina Lui, darul Lui.“

 

Preot Iosif Trifa

 

*

 

Caracterul cel puternic, firea de erou, îl are

numai cel ce nu-l înfrânge nici a morţii grea-ncercare!

 

*

 

Tot ce se întâmplă-n lume, fie-n mare, fie-n mic,

trebuie să se întâmple – fără rost nu e nimic!

 

 

DOAMNE, SĂ NU POT UITA!

 

Doamne, să nu pot uita

ce-a făcut iubirea Ta

pentru mântuirea mea

când eram pe calea rea!

– Scump Iisus, drag Iisus,

când eram pe calea rea…

 

Doamne, ci să-Ţi mulţumesc

pentru Harul Tău ceresc

ce mă face să trăiesc

şi lumina s-o iubesc,

– Scump Iisus, drag Iisus,

şi lumina s-o iubesc!

 

Doamne, cum aş vrea şi-aş vrea

să-mi duc toată viaţa mea

numai sub privirea Ta,

Tu să-mi fii comoara-n ea,

– Scump Iisus, drag Iisus,

Tu să-mi fii comoara-n ea!

 

Doamne, vreau să-Ţi fiu şi eu

ucenic plăcut mereu,

să-L slujesc pe Dumnezeu,

Dulce Făcătorul meu,

– Scump Iisus, drag Iisus,

dulce Făcătorul meu!…

 

 

Cântarea Psalmului 115

 

 1. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Ţie

şi Numelui Tău slavă Tu să-I dai,

pentru aleasa Ta credincioşie

şi pentru bunătatea care-o ai!

 

 1. De ce să zică neamurile-aceste

că: „Unde este Dumnezeul lor?“

 1. Al nostru Dumnezeu în ceruri este,

El face tot ce vrea cu-al Său popor.

 

 1. Toţi zeii lor, o mână omenească

cu aurul şi-argintul i-a făcut,

 1. Au gură, dar nu pot ca să vorbească,

au ochi, dar niciodată n-au văzut.

 

 1. Au şi urechi, dar nu aud cu ele,

au nas, dar niciodată n-au miros.

 1. Au mâini şi au picioare, dar li-s grele,

nicicând nu merg şi nici un glas n-au scos.

 

 1. Aşa ca ei sunt şi câţi îi lucrează

şi câţi în ei îşi pun credinţa lor.

 1. Israelul în Domnul să se-ncrează,

căci El le este Scut şi Ajutor.

 

 1. În Domnul casa lui Aaron se-ncreadă,

căci El e Scutul şi-Ajutorul lor,

 1. Câţi Lui se-nchină, toţi în El se-ncreadă,

căci El le este Scut şi Ajutor.

 

 1. De noi Şi-aduce-aminte, nu ne lasă,

şi Domnul ne va binecuvânta,

va milui a lui Israel casă,

de casa lui Aaron Se va-ndura.

 

 1. Va milui pe câţi de El s-or teme,

pe mari şi mici va binecuvânta.

 1. Să vă-nmulţească Domnu-n orice vreme,

pe voi şi fiii voştri,-n Ţara Sa!

 

 1. Fiţi binecuvântaţi de Domnul Care

şi cerul şi pământul le-a lucrat!

 1. Al Domnului e cerul nalt şi mare,

pământul pentru oameni El l-a dat.

 

 1. Nu morţii laudă pe Domnul Mare,

nici cei ce-n locul de tăcere zac,

 1. Ci noi, noi da-I-vom binecuvântare.

Să-L lăudaţi pe Domnul până-n veac!

 

*

*   *

 

«A mulţumi lui Dumnezeu când ne merge bine nu este vreun lucru mare, pentru că însăşi firea lucrurilor ne împing spre aceasta. Însă a-I mulţumi când suntem în cele mai mari primejdii, aceasta este de admirat!»

 

Sf. Ioan Gură de Aur

 

 

 

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!