Oastea Domnului

AGONISEŞTE-ŢI DUHUL

Ioan Marini

Cuv. Serafim [de] Sarov dădea acest sfat tuturor celor ce alergau la el şi-i cereau sfat pentru mântuirea su­fletului: „Agoniseşte-ţi – zicea el – Duhul lui Dumnezeu cel dătător de viaţă… În aceasta se cuprinde miezul creştinismului… De vei agonisi Duhul lui Dumnezeu… vei avea atunci şi pe Fiul lui Dumne­zeu, şi pe Dumnezeu Tatăl şi se va plini asupra ta făgăduinţa Mântui­torului: «Voi veni la el şi Mă voi sălăşlui…”.

Iar ca să agoniseşti Duhul lui Dumnezeu trebuie să te faci pe tine lăcaş al lui Dumnezeu şi să nu te pângăreşti cu păcate, căci Domnul Iisus Hristos a zis: «Cel ce va strica biserica lui Dumnezeu, strica-l-va pe dânsul Dumnezeu»”.

Agoniseşte-ţi Duhul lui Dum­nezeu… Iată ce trebuie să dobân­deşti ca să ai viaţă.

Vrei să faci roade de viaţă nouă? Agoniseşte-ţi Duhul lui Dumnezeu… căci „roada Duhului este: dragostea, bunătatea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, facerea de bine, credincio­şia, blândeţea, înfrânarea poftelor”… (Gal. 5, 22-23). Cereţi Duhul lui Dumnezeu aducându-vă aminte de cuvintele Mântuitorului: „Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor care-L cer” (Lc 11, 13).

Ioan Marini

«Oastea Domnului» nr. 43 / 22 oct. 1933, p. 1

Gazetarul credincios Ioan Marini
Articole apărute între anii 1930 şi 1938
culegere şi prezentare: Ovidiu Rus
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Lasă un răspuns