Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Alte apucături ale Satanei

Alte apucături ale Satanei

Alte apucături ale Satanei

RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( VIII )

Pe lângă apucăturile ce le-a folosit în  grădina Edenului, trebuie să ştim  că Satana mai are încă şi alte multe apucături pe care le foloseşte în  atacurile sale.

     Trebuie să ştim că Satana nu se ascunde numai în dosul poftelor şi patimilor rele, ci el se ascunde şi în dosul oamenilor. Diavolul imită pe Domnul. Umblă şi el să-şi facă ucenici, propovă-duitori printre oameni (bărbaţi şi femei) şi, după ce i-a făcut, se ascunde în dosul lor. De aceştia trebuie să ne ferim ca de însuşi diavolul.

     Trebuie apoi să ştim că Satana atacă mai ales pe cei credincioşi. Cele mai furioase atacuri le îndreaptă Satana contra celor credincioşi, contra celor care se hotărăsc la o viaţă cu Domnul.  E şi firesc să fie aşa, pentru că omul care trăieşte în  fărădelegi e o cetate biruită de diavo-lul; Satana îşi lasă aici de pază un  singur drăcuşor,  iar el cu gloata lui cea mare atacă cetatea credinciosului. Din ce sporim într-o viaţă cu Domnul, să băgăm  de seamă că sporeşte şi a-tacul diavolului!

     Trebuie apoi să ştim că Satana e un duşman căruia îi plac „tratativele de pace“. El stă gata să intre în tratative cu omul. Îndată ce intră în  a-ceste tratative, Satana te biruie,  pentru că el es-te foarte viclean şi şiret.

     Cu Satana nu trebuie să stai de vorbă şi de „pace“, ci trebuie să respingi îndată toate propunerile lui cu cuvintele Mântuitorului: „Cară-te de aici, Satano!“.

va urma

IOSIF TRIFA – Preot

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!