Mărturii Meditaţii

Asemenea Lui

„Cine zice că petrece întru El este dator, precum Acela a umblat, şi el să umble“ (I Ioan 2, 16). Dacă L-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos şi am gustat din dragostea, bunătatea, răbdarea, mila şi smerenia Lui, trebuie neapărat să şi umblăm aşa cum a trăit şi a umblat El: plini de milă, de dragoste, de bunătate, de smerenie. Să păşim pe Calea Lui, pe frumoasa Lui Cale, cu capul mereu plecat, iar cu mintea Sus la „Cel ce ţine toate“.

Ştim cu toţii că o mlădiţă aduce aceeaşi roadă ca şi viţa din care face parte. Dar cum noi suntem nişte mlădiţe ale Viţei-Hristos, să aducem roade vrednice de El. Când Hristos, Domnul nostru, ne-a răscumpărat prin Jertfa Sa mântuitoare, ne-a dat şi posibilitatea să alegem o viaţă nouă cu El, având ca model viaţa Sa pământească. Cum a vorbit, cum a gândit, cum S-a purtat El, aşa trebuie să fie şi viaţa noastră pe pământ.

Unii oameni nu reuşesc a urma pilda Domnului Iisus, pentru că nu au puterea ce să-i învrednicească de o astfel de umblare. Cunoscându-şi propriile slăbiciuni, ei socotesc trăirea cu Domnul ca ceva imposibil de realizat. Dar nu-i adevărat! Noi nu suntem slabi, dacă luăm putere de la El, căci aceasta nu este una oarecare, ci este putere dumnezeiască. El este Viaţa noastră. El este adevărata Viţă, iar noi trebuie să fim adevărate mlădiţe care să aducem roade vrednice pentru Cer. Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Dorin TUFIŞ, cântăreţ bisericesc – Traian, Olt

Lasă un răspuns