Oastea Domnului Sfinţi Părinţi

Astăzi oamenii fără Hristos îşi zidesc viața pe gunoaie.

Grei ani! Vom trece prin strâmtorări! Știți ce înseamnă strâmtorări? Dacă nu veți avea puțină stare duhovnicească, nu veți rezista! Doamne fereşte, vom ajunge să avem şi lepădare de credință!  Luaţi seama să vă înfrățiți, să vieţuiți duhovniceşte, să vă atârnați de Hristos! Atunci nu vă veți teme nici de diavoli, nici de chinuri.

***

Lumea ciudată de astăzi îşi găseşte odihna în cele de-a- ndoaselea, nu în cele sănătoase.

***

Lumea a devenit ca un ogor cu grâu care începe să dea spice şi porcii intră în el şi-l strică. Şi acum apar amestecate grâne, noroi, şi ici colo, în câte-un colt, se zăreşte şi câte-un spic rămas în picioare.

***

Nu ştiţi că prietenia lumii păcătoase este duşmanul lui Dumnezeu? Cine vrea să fie prietenul lumii se face vrăjmaşul lui Dumnezeu.

***

Începutul mântuirii sufletului se realizează prin izbăvirea de păcate. Omul nesăbuit moare în păcatele lui, fără să se pocăiască.

***

Unicul mod ca cineva să-şi îndrepte păcatele este să accepte că a greşit şi să se pocăiască.

***

Trebuie să spunem că am pierdut fiecare zi în care nu ne-am pocăit şi nu ne-am întristat pentru păcatele noastre, chiar dacă s-a întâmplat să facem alte lucruri bune în decursul acesteia.

***

Pocăința înseamnă să te lipseşti de orice mângâiere trupească, fără să te întristezi deloc.

***

Pocăința nu se realizează doar îndepărtându-ne de păcatele de dinainte, ci şi săvârşind fapte bune.

***

Ca să ştergem o greşeală de-a noastră din amintirea oamenilor ne trebuie mulți ani. Lui Dumnezeu Îi este suficient doar o lacrimă. Deci să stingem pârjolul pe care l-au aprins păcatele noastre, nu cu multă apă, ci cu puține lacrimi.

***

Atmosfera curățită de nori este luminată de soare. Sufletul care şi-a curățit prin pocăință păcatele este luminat de lumina dumnezeiască.

***

,,Sfinte, cercetează şi vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău”. Împărate ceresc primește-ne în pocăinţă şi mărturisire, ca un bun şi iubitor de oameni”.

sursa: Mica filocalie – cuviosul Paisie Aghiotitul, Editura Egumenița, 2009