Mărturii Meditaţii

Când conştiinţa nu mai mustră, Cuvântul lui Dumnezeu se poate să nu mai aibă pe cine mustra.

„Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun”. ( II Timotei 3, 13-17)

Oare, cum erau oamenii lumii de atunci?, erau altfel? Totuşi, vedem că adevărurile spuse de Sfântul Apostol Pavel atunci se potrivesc pentru vremea noastră. Oameni răi, amăgitori, rătăciţi sunt şi azi. Parcă cel rău şi-a dezlănţuit toate forţele, iar cei buni sunt o minoritate. Cel rău îşi face mulţi ucenici, de aceea un mare pericol pândeşte pe cei credincioşi, cu armele lui, dacă poate să înghită şi pe cei aleşi. Sfântul Apostol Pavel îi spune Sfântului Timotei să rămână la ceea ce a învăţat, pentru că „de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi”, apoi îi pune la temelie cunoaşterea Sfintei Scripturi, care poate să-l „înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus”.

Părintele Iosif Trifa pune apăsul pe aceste adevăruri, în toate cărţile sale. (…) Care este etalonul cărţilor religioase? Cuvântul lui Dumnezeu lămureşte întotdeauna această problemă, făcând lumină în mintea oamenilor, arătând că „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură…”

Părintele Iosif Trifa s-a apropiat de Cuvântul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel, spre folosul celor care doresc să se mântuiască. Dar, când conştiinţa nu mai mustră, Cuvântul lui Dumnezeu se poate să nu mai aibă pe cine mustra.

Domnul să ne ajute să căpătăm viaţa veşnică prin Învierea Sa, ca, plini de smerenie, să ne cercetăm cugetul, astfel încât, Sfatul din seara aceasta să ne fie spre mustrare, spre înţelepţire şi spre dobândirea vieţii veşnice”.

fratele Gheorghe Neagu

Lasă un răspuns