Meditaţii

Când nu vom mai avea Biblia nici în buzunar, nici pe masă…

Puneţi mâna pe Cuvântul lui Dumnezeu şi învăţaţi pe de rost Evangheliile. Învăţaţi capitole întregi – cei tineri, care au o memorie proaspătă, sănătoasă, puternică. Învăţaţi pe de rost capitolul 5, 6 şi 7 de la Matei. Învăţaţi pe de rost capitole din Evanghelia după Ioan. Învăţaţi pe de rost Epistolele Sfântului Pavel către Timotei, către Tit şi aşa mai departe. Învăţaţi pe de rost Psalmii… Ce minunat e când un tânăr s-ar ridica în mijlocul adunării şi, în loc de o cuvântare slăbuţă, să spună: „Ascultaţi Cuvântul lui Dumnezeu!”. Şi, după ce-şi face semnul sfintei Cruci, că pe toate trebuie să le facem în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, începe să spună – fără să se împiedice, fără să greşească – Cuvântul Domnului din Matei, capitolul 5. Şi, începând cu versetul 1 şi până la sfârşit, să spună fără piedică, cu toată inima, cu lacrimi şi cu toată căldura sufletului, Cuvântul lui Hristos. Ce plin de putere ar fi pentru orice adunare un astfel de cuvânt! Şi ce întrecere binecuvântată ar trebui să fie între tineri sau tinere, să poată rosti Cuvântul lui Dumnezeu întreg! Aceasta ajută nu numai la luminarea şi la înnobilarea sufletului celui care şi-l însuşeşte; şi nu numai la bucuria şi mângâierea tuturor celorlalţi care-l ascultă, ci la îmbogăţirea lui sufletească pentru vremea când va veni foamete şi sete după auzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Când nu vom mai avea Biblia nici în buzunar, nici pe masă… Şi când vom înseta de a auzi măcar unul dintre cuvintele lui Dumnezeu. Acuma-s vremi de belşug. Puneţi mâna şi însuşiţi-vă Cuvântul lui Dumnezeu! Puneţi memoria la lucru. Şi veţi vedea că Dumnezeu vă va da putere să recitaţi fără pie­dică, de la început până la sfârşit, capitole întregi din Evanghelie. Câtă putere şi bucurie vor da aceste lucruri celor care şi le vor însuşi şi le vor asculta!

din vorbirea fratelui Traian Dorz la nunta de la Cireşoaia – 12 mai 1984

Strângeţi fărâmiturile / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2010, vol. 3