Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cărţile Oastei Domnului sunt arme duhovniceşti nebiruite

Cărţile Oastei Domnului sunt arme duhovniceşti nebiruite

Cărţile Oastei Domnului sunt arme duhovniceşti nebiruite

ŢĂRĂNIMEA CEA NOUĂ

Cuvântare ţinută în adunarea din Caracal

Aci în Romanaţi am găsit croindu-se o ţărănime nouă, o ţără­nime setoasă după Cuvântul lui Dumnezeu – ţăranii din Oastea Domnului. Oastea Domnului i-a scos pe ţărani din cârciumi, de pe la taifasuri şi i-a adunat în tabere duhovniceşti, unde ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, cântă melodii sfinte şi se roagă Domnului. Ei sunt fe­riciţi de lucrul lor duhovnicesc. Oamenii, departe de a-i huli, sunt datori să-i cinstească şi să-i înso­ţească în binecuvântata lor lucrare.

Am privit de aproape pe ţăranii aceştia: la biserică, în procesiune, cântând plini de voie bună şi de fericire, cu chipurile lor blânde şi senine, lepădaţi de omul cel vechi dimpreună cu toate faptele lui, de omul cel păcătos şi sălbatic şi îm­brăcaţi în omul cel nou, omul cel duhovnicesc; şi am zis: „Cu o ast­fel de ţărănime se poate asigura viitorul ţârii acesteia”.

Ţărănimea pusă sub cârma du­hovnicească este o ţărănime nouă, prin care se face curăţirea, plivirea de toată buruiana cea otrăvitoare de suflete a păcatului – în mij­locul neamului nostru. Ţărănimea aceasta nouă tăbărâtă în Oastea Domnului trebuie preţuită şi îm­brăţişată ca pe o sfântă îndrumare a sufletului românesc pe calea mân­tuirii.

Ţăranii sunt doritori de carte. Ei bine, Oastea Domnului înle­sneşte ţărănimii învăţătura cărţii prin împrăştierea în popor a o sume­denie de cărţi scrise cu multă pu­tere de viaţă şi nespus de ieftine. Iată dar cum, în felul acesta, Oastea Domnului săvârşeşte o lucrare cu adevărat izbăvitoare, fără chel­tuiala oficială.

Cărţile Oastei Domnului sunt arme duhovniceşti nebiruite, de apă­rare a sufletului împotriva tuturor relelor.

Oastea Domnului a curmat beţiile şi a refăcut sufletele, făcând din nişte suflete sterpe, suflete bo­gat roditoare de fapte bune. Banii ce se risipeau în beţii sunt folosiţi acum în acte de milostenie şi în cumpărarea de cărţi duhovniceşti.

Prin Oastea Domnului, ţără­nimea va ajunge, în scurt timp, să înveţe carte fără nici o cheltuială şi strădanie din partea şcolii şi a statului.

Prin Oastea Domnului se va săvârşi minunea pe care n-a putut-o săvârşi nici un aşezământ, oricât de mulţi bani a înghiţit din punga statului: înfrângerea beţiei. Oa­stea Domnului a înşfăcat beţia de chică şi a răsturnat-o la pământ.

Fiţi dar, scumpi ostaşi, stator­nici în sfântul gând care vă poartă tot mai aproape de Dumnezeu şi împărăţia Sa. Să-l duceţi cu băr­băţie şi nădejde neclintită înainte, tot înainte, şi să-l lăsaţi ca pe o scumpă moştenire urmaşilor voştri.

Să câştigaţi cât mai mulţi tova­răşi în lupta cea sfântă şi să spo­rească pe zi ce trece rândurile Oastei celei mântuitoare.

Să fiţi împreună cu preoţii voştri, care vă sunt cârmacii cei mai fireşti.

Fiţi neobosiţi răspânditori ai Cu­vântului lui Dumnezeu, pe care duceţi-l şi fraţilor voştri.

Eu mă simt fericit că v-am gă­sit şi aci plini de râvnă jertfelnică.

Facă bunul Dumnezeu ca feri­cirea noastră aşa să crească, ca, în scurt timp, toţi creştinii să intre în Oastea Domnului.

Arhim. Scriban

«Oastea Domnului» nr. 4 / 22 ian. 1933, p. 3

Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!