Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CE CÂŞTIGĂM DIN UNIREA CU DUMNEZEU ŞI CU FRAŢII (III)

CE CÂŞTIGĂM DIN UNIREA CU DUMNEZEU ŞI CU FRAŢII (III)

CE CÂŞTIGĂM DIN UNIREA CU DUMNEZEU ŞI CU FRAŢII (III)

Ne preocupă iubirea Tatălui Ceresc care a binevoit să   ne-o descopere în Fiul Său, Jertfa de ispăşire a Fiului Dumnezeiesc şi Duhul Sfânt, dătătorul de viaţă şi lumină. Focul Duhului Sfânt din ziua Rusaliilor, pogorât peste Apostoli, le-a transformat viaţa în întregime şi în mod desăvârşit. El vine şi la noi să ne arate groapa din care am fost scoşi, Stânca din care am fost ciopliţi, să ne vorbească despre Cruce şi Înviere, despre Slava veşnică la care suntem rânduiţi, dacă ascultăm şi împlinim cu inimă curată cele auzite.

Duhul Sfânt ne curăţeşte sufletele de orice întinăciune a păcatului şi le împodobeşte cu daruri cereşti. Duhul Sfânt face sălaş în sufletele credincioase, le face roditoare pentru Dumnezeu şi pentru semeni (cf. Gal 5, 22-15), iar sufletul primitor de Hristos prin Duhul Sfânt se străduieşte fără încetare să nu întristeze pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care a fost pecetluit pentru ziua răscumpărării (cf. Ef 4, 30). Prin Duhul Sfânt, viaţa poate deveni, dacă şi noi vrem şi ne silim, o „Sfântă Liturghie”, urcuş spre înălţimile divine.

Din lucrarea divino-umană se hrăneşte viaţa spirituală şi din rădăcinile vieţii în Dumnezeu creşte copacul cel mare al vieţii duhovniceşti, încărcat cu roadele neprihănirii. Aceste două puteri întâlnindu-se şi conlucrând, adică înduhovnicirea credinciosului şi Harul Divin, prin comunicare şi conlucrare, se naşte omul cel nou, făptura cea duhovnicească, chemat să se jertfească pe altarul dragostei, al dăruirii depline în slujba mărturiei şi a mărturisirii Lui.

Comuniunea şi comunicarea personală şi permanentă cu Dumnezeu revarsă mari binecuvântări peste stilul şi felul de viaţă şi face să se reverse şi asupra semenilor prin el. Zice Sf. Ioan Hrisostom: „Nu pot crede în mântuirea aceluia care nu încearcă să mântuiască pe alţii”.

Prin rugăciune, dragoste, înţelepciunea care vine de Sus (cf. Iac 3, 17), mărturie, mărturisire, cuvânt, fapte, cântare şi misiune, trăim în Biserică, suntem Biserica vie, cinstim pe Dumnezeu, veselim pe îngeri, zidim Biserica lui Hristos-Domnul, ne facem părtaşi bunurilor cereşti, devenim casa Părintelui Luminilor. Prin luminarea şi sfinţirea cugetului, întărim mărturisirea credinţei noastre, ne sfinţim alergarea, lăudăm minunata Sa lucrare şi Îl slăvim pe Dumnezeu; căci gândul tradus în viaţă formează Trupul cel tainic al lui Hristos-Domnul de-a lungul veacurilor, ce se naşte, creşte şi se desăvârşeşte în Duhul Sfânt.

va urma

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *