Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Ce rai este mai fericit decât al Tău?

4. O, harule dumnezeiesc, atât de rar şi atât de scump, ferice inima care te-a putut dobândi şi păstra!
Tu eşti Mărgăritarul cel de mare preţ, atât de ascuns şi atât de unic, pentru care oricine Te cunoaşte e gata să şi vândă îndată tot ce are ca să Te poată cumpăra.
Tu eşti Comoara cea tainică pentru care se merită să dai totul ca să o poţi păstra!
Pentru Tine am dat şi noi totul…
Şi aş da de o mie de ori mai mult.

5. Tu eşti oare Iubirea, cea pe care eu nu o ştiu numi?
Eşti atât de îmbătătoare, dar nu eşti vinul,
eşti atât de dulce, dar nu eşti mierea,
eşti atât de strălucită, dar nu eşti soarele,
eşti atât de răcoritoare, dar nu eşti izvorul,
eşti atât de arzătoare, dar nu eşti focul.
Ce putere este mai biruitoare decât a Ta?
Ce rai este mai fericit decât al Tău?
Ce stare mai poate fi ca aceea pe care ne-o dai Tu?
Care este numele Tău adevărat?
Căci încă nu-L ştim!

6. Când vine lumina Ta, eu nu mă mai văd,
când mi Te apropii Tu, eu nu mai văd decât luminile ochilor Tăi cereşti…
În izvoarele lor albastre mă văd fericit,
mă cufund adânc-adânc şi închid totul în urma mea,
nu mai vreau să vin înapoi niciodată.
Atunci, dacă aş avea cu ce spune, Ţi-aş şopti numai cele două străluciri.
Dar n-am cu ce spune, decât cu cele două aplecări de pleoape:
– Te iubesc!
Şi altceva nu mai ştiu
sau nu mai pot.

7. Spinii între care m-ai îmbrăţişat se vor usca.
Umbrele care ne-au acoperit vor pieri.
Căile pe care am umblat se vor uita.
Semnele pe care le-am pus se vor pierde.
Dar tot ce am strâns din toate acestea este de aur, este de cântec, este de rugăciune, este de har
şi nu se va mai usca,
nu va mai pieri,
nu se va mai uita
şi nu se va mai pierde niciodată.
– Nu-i aşa, Preaiubitule Frumos?

8. O, clipa întâlnirii cu Tine, clipa legământului nostru, clipa cununiei noastre veşnice…
Apropierea îngenuncherii Tale mă cuprinde şi acum.
Fiorul strângerii Tale îmi arde inima mea şi îmi fericeşte sânul meu,
lumina lacrimilor Tale îmi străluceşte şi acum pe buzele mele.
Simt fericit răsuflarea caldă şi înmiresmată a gurii Tale,
puterea dumnezeieştii Tale îmbrăţişări,
dulcele ecou al şoaptelor Tale spuse ochilor mei
şi cele patru binecuvântări ale Crucii Tale peste mine. Îmi tremură toată fiinţa mea, numai gândindu-mă!

9. O, dacă este atât de dulce viaţa cu Tine,
cu cât va fi mai dulce moartea, căci moartea mă va ţine pe totdeauna cu Tine, dar viaţa nu mă lasă pe totdeauna.
Dacă strălucirea Luminii Tale este atât de fericită, cât de fericit trebuie să fie întunericul ei, care este de mii de ori mai strălucitor!
Şi dacă cele văzute sunt atât de minunate, cât de minunate trebuie să fie cele ascunse!
Îmi tremură toată fiinţa mea, numai gândindu-mă!

Traian Dorz / Mărgăritarul ascuns 

Editura «Oastea Domnului» Sibiu, 2009

 

Lasă un răspuns