Catehism Mărturii Meditaţii

Cine intră în armată începe o viaţă nouă…

CÂTEVA REGULI pentru cei care au intrat şi cei care vor să intre în Oastea Domnului ( II )

Cea dintâi cerinţă pentru un  ostaş al Domnului o vom  spune în legătură cu o asemănare.  Când cineva e încorporat şi pleacă în armată, o rupe dintr-o dată cu traiul ce l-a avut. Îndată ce intră în  armată, el începe o altfel de viaţă, un altfel de trai; el începe un fel nou de a trăi, el începe o viaţă nouă. Aceasta  e cea dintâi ce-rinţă şi pentru cei din Oastea Domnului.

     Când pleci să intri în armata Domnului, trebuie să o rupi dintr-o dată cu felul de trai ce l-ai avut. Trebuie să începi o altfel de viaţă; o viaţă nouă, o viaţă schimbată.

     Cea dintâi cerinţă a intrării în Oastea Domnu-lui este ruperea dintr-o dată cu duhul acestei lumi şi cu păcatele. Văzut-aţi feciorii când pleacă la armată cum  îşi iau rămas bun şi se despart de fetele din sat? Aşa şi cei ce pleacă în Oastea Domnului trebuie să se despartă pentru totdeauna de cele şapte fete ale diavolului: trufia, desfrânarea, pizma, lăcomia (între care e şi beţia), mânia, zgârcenia, lenea.

     O intrare în Oastea Domnului, fără schimba-rea vieţii, n-ajunge nimic. Aceasta e schimbarea cea mare ce l-a ajuns pe Saul în  drumul Da-mascului, şi din  Saul l-a făcut Pavel; din pri-gonitor, Apostol. Aceasta e schimbarea  cea ma-re care trebuie să dea şi celor ce intră în Oastea Domnului altă inimă şi altă simţire, alţi ochi şi altă vedere, altă gură şi alte umblări. Aceasta e schimbarea cea mare pe care o cerea Mântui-torul lui Nicodim, spunându-i că trebuie să se nască din nou (Ioan 3, 7); să înceapă o viaţă nouă.

     Ştii tu ce înseamnă  a te naşte din  nou? A te naşte din nou înseamnă cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur: „Nu e de ajuns să te naşti creştin, ci trebuie să te şi faci creştin“. A te naşte din nou înseamnă să înţelegi şi să primeşti darul Crucii de pe Golgota şi, prin acest dar, omul tău cel vechi să se răstignească împreună cu Iisus (Romani 6, 6)… ca să mori faţă de păcat şi să viezi lui Dumnezeu prin Iisus Hristos (Romani 6, 11).

     A te naşte din nou înseamnă a pune „aluat nou“ în făina vieţii tale, din  care să iasă o viaţă nouă, „o frământătură nouă“ (I Corinteni 5, 7; II Cor. 5, 17).

     Aceasta este ceea ce se cheamă renaştere sufletească şi aceasta este lupta Oastei.

     „Nu puteţi sluji la doi domni: şi lui Dumnezeu şi lui Mamona“ – a zis Mântuitorul (Luca 16, 13). Cel ce intră în Oastea Domnului trebuie să slujească numai Domnului, altcum, intrarea lui în Oaste n-ajunge nimic. „Nimeni, slujind ca ostaş, nu se încurcă cu lucruri lumeşti, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la Oaste“ (II Timotei 2, 4).

     Să luăm pildă de ascultare de la Mântuitorul! Întreagă viaţa Mântuitorului a fost o viaţă de ascultare faţă de Tatăl Ceresc; de o ascultare până la moartea Crucii. Peste această ascultare se pogoară darul şi harul Duhului Sfânt. Când trăieşti o viaţă de ascultare, de supunere şi de încredere în Domnul, viaţa ta ajunge sub darul şi cârmuirea Duhului Sfânt.

va urma

IOSIF TRIFA – Preot

Lasă un răspuns