Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cine poate să se mântuiască

Cine poate să se mântuiască

Cine poate să se mântuiască

Cineva se trudea „să dovedească din Scripturi” că singurul care ne mântuieşte este Iisus Hristos. Cei care îl ascultau erau puşi în faţa acestor argumente cunoscute: „Întru nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat între oameni întru care trebuie să ne mântuim noi” afară de „numele lui Iisus Hristos” (Fapte 4, 12). Şi iarăşi: „Vei pune numele Lui Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor” (Matei 1, 21). „Prin urmare, dacă primim mărturiile Sfintei Scripturi, atunci nu se cuvine să cerem Maicii Domnului să ne mântuiască. Nici Maica Domnului nu pretinde că ne mântuieşte! Acest lucru este un abuz şi o confuzie care trebuie denunţate”, spunea el! Dar Sfânta Scriptură vorbeşte diferit despre mântuire decât sărmana lui concluzie.

Când vorbeşte despre verbul „a mântui”, Biblia foloseşte două sensuri: unul principal şi unul secundar.

Despre sensul principal ne vorbesc cele două versete de mai sus şi altele.

Despre sensul secundar, Apostolul Pavel spune: „Tuturor toate m-am făcut ca în orice chip să mântuiesc pe unii” (I Corinteni 9, 22). În acest sens, iată că mai este cineva care mântuieşte: Apostolul Pavel. Sfântul Apostol Iacov ne spune că „rugăciunea credinţei” făcută „de preoţii Bisericii” „va mântui pe cel bolnav” (Iacov 5, 14, 15). Iată că, potrivit cu Scriptura, şi preoţii prin rugăciunile lor pot să mântuiască. Dar nu numai Apostolii şi preoţii pot să mântuiască, ci chiar şi o biată femeie credincioasă prin răbdarea ei poate să mântuiască pe bărbatul ei necredincios, că zice Scriptura: „Ce ştii tu, femeie, dacă-ţi vei mântui bărbatul?…” (I Corinteni 7, 16). Oare Maica Domnului nu poate să facă, prin rugăciunea ei, nici cât poate să facă cea mai simplă credincioasă? Dacă Biblia foloseşte atât de frecvent acest sens secundar, de ce suntem învinuiţi că cerem Maicii Domnului să ne mântuiască, în acest sens secundar, adică nu prin ea însăşi, ci prin Cel Ce este Mântuitor prin excelenţă, prin Fiul ei, Iisus Hristos?

Dacă vorbitorul nostru vorbea cu Scriptura în mână împotriva Scripturii, ce să mai spunem că el, fără să-şi dea seama, vorbea împotriva unui întreg tezaur imnografic, în care cerem Maicii Domnului să ne mântuiască. Iată un text foarte cunoscut: „Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi…” (din troparele de umilinţă). Şi altul: „Pe tine, Fecioară, team dobândit ca un zid de scăpare şi sufletelor mântuire desăvârşită şi desfătare întru necazuri…” (Paraclisul Maicii Domnului).

Cinstirea Maicii Domnului nu se reduce nicidecum la acceptarea unei învăţături generale despre ea, ci înseamnă să zăboveşti cât mai des şi cu cea mai mare evlavie asupra acestor rugăciuni de invocare în care cerem Preacuratei să ne mântuiască prin rugăciunile ei. Şi când te gândeşti că unii nu suportă slujbele Bisericii, pentru că în ele cerem Maicii Domnului ca prin mijlocirea ei să ne mântuiască!…

Ce bucurie este să vezi că cineva îşi hrăneşte sufletul cu citiri din împărăteasa cărţilor – Sfânta Scriptură! Dar, aşa cum împărăteasa virtuţilor – dragostea se devalorizează dacă o separi de celelalte virtuţi (răbdarea, discernământul, smerenia, credinţa, iertarea, blândeţea…), tot aşa Sfânta Scriptură devine pricină de speculaţii şi rătăciri, dacă o separi de celelalte cărţi ale Bisericii: Ceaslovul, Patericul, Vieţile sfinţilor şi tâlcuirile sfinţilor. Dacă cineva pune în lumină virtutea înfrânării, prin aceasta nesocoteşte dragostea? Nu, fiindcă, fără înfrânare, nu poţi să ajungi la dragoste. Tot aşa, de pildă, Ceaslovul şi Patericul te ajută să înţelegi într-un anume fel Biblia.

Şi cât de preţios şi de rar este acest „fel”!!!

Preot Petru RONCEA

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *