Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home „Copiii mei, aţi auzit că vine Antihrist… El este acum chiar în lume“ (I Ioan 2, 18; 4, 3)

„Copiii mei, aţi auzit că vine Antihrist… El este acum chiar în lume“ (I Ioan 2, 18; 4, 3)

„Copiii mei, aţi auzit că vine Antihrist… El este acum chiar în lume“ (I Ioan 2, 18; 4, 3)

Un om mă întreba astă-vară:

– Oare când se vor găta răutăţile din lume?… Oare când va veni iar binele şi dragostea între oameni?…

– O, dragul meu, i-am răspuns eu, citeşte cu luare-amin­te Biblia şi vei afla acolo răspunsul cuvenit.

Toate Scripturile spun că în vremile din urmă lumea va merge cu paşi repezi spre decădere sufletească. O generală decădere sufletească va cuprinde lumea şi omenirea. Vor veni vremi de stricăciuni sufleteşti şi răutăţi care n‑au fost de la începutul lumii.

„Apoi am văzut ridicându-se o fiară mare şi balaurul îi dete puterea şi scaunul lui de domnie… Şi şi-a deschis fiara gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu… Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi orice neam. Şi se vor închina ei toţi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise în cartea vieţii Mielului Care a fost junghiat. Cine are urechi de auzit să audă“ (Apoc. 13).

Fiara aceasta este Antihristul, ce se va ridica în vremile de apoi. Vremile lui Antihrist sunt profeţite în Scriptură ca vremi de o generală decădere sufletească; ca vremi de o împotrivire pe faţă contra Evangheliei. Poate că suntem încă departe, foarte departe de acele vremi. Singur Tatăl Ceresc ştie acest lucru. Nu se poate însă tăgădui faptul că vremile noastre încep să semene cu vremile de apoi. Înaintăm parcă spre vremile lui Antihrist. Antihrist parcă hălăduieşte prin lume.

Semnele lui Antihrist au început parcă a se ivi în lume. Au început parcă a se ivi în trei feluri, pe care le arată şi Scripturile:

Ivirea lui Antihrist va fi precedată de grozave stricăciuni sufleteşti. O cumplită decădere sufletească – acesta este semnul cel dintâi al vremii lui Antihrist. În acest înţeles scria Apostolul Pavel tesalonicenilor: „În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Hristos, vă rugăm, fraţilor prea degrabă zguduiţi în cugetul vostru, …să nu vă amăgească nimeni cu nici un chip. Căci ziua Domnului nu va sosi până ce nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuit, fiul pierzării…“ (II Tes. 2, 1-12). Adică Apostolul Pavel le spune tesaloni­cenilor să fie liniştiţi, căci lumea încă nu-i destul de stricată pentru ivirea lui Antihrist şi venirea Domnului. Dar de atunci, lumea „s-a mai copt“ şi s-a mai pregătit – cu răutăţile – pentru ivirea lui Antihrist.

Antihrist se va ivi apoi ca o împotrivire pe faţă contra lui Dumnezeu. Avem şi acest semn. E plină lumea de cei care Îl tăgăduiesc pe faţă pe Dumnezeu şi hulesc numele Lui (necredin­cioşii, ateii).

Dar Antihrist nu se va mulţumi numai cu tăgăduirea lui Dumnezeu, ci pe urmă va porni o prigoană cumplită contra celor ce vor mai păstra credinţa. Când cei fără Dumnezeu vor ajunge la putere în lume, atunci va veni veacul ucigătorilor de Dumnezeu (Apoc. 6). Toţi cei ce vor mărturisi pe Domnul vor fi prigoniţi şi omorâţi.

În Rusia, comuniştii au o puternică societate a „celor fără Dumnezeu“, care luptă pe faţă contra lui Dumnezeu. La praznicele mari, societatea îşi bate joc de credinţa în Dumnezeu, aranjând în faţa bisericilor jocuri, petreceri, teatre. La Chişinău, societatea a ridicat statuie lui Iuda.

Antihrist va veni apoi şi în chip de Hristos mincinos… Va veni ca un „Satan îmbrăcat în haină de lumină“ (II Cor. 11, 14). Avem în lume şi acest semn. Ascultaţi numai ce lucruri predică, spre pildă, secta mileniştilor. În contradicţie cu toate Evangheliile, mileniştii predică: Nu este rai, nu este iad, nu este înviere… Prin urmare, beţi, mâncaţi, chefuiţi şi păcătuiţi…

Milenismul – şi alte secte adventiste – predică venirea lui Avraam, Isaac şi Iacov, adică întoarcerea la iudaism. Şeful mileniştilor este un evreu din America. Acest fapt este deci un fel de tăgăduire a lui Iisus Hristos.

Citind Scripturile şi privind la ceea ce se petrece în lume, îţi vine cu adevărat să te gândeşti la cuvintele Apostolului Ioan: „Copiii mei, este ceasul de pe urmă şi, precum aţi auzit că vine Antihrist, acum mulţi antihrişti s‑au arătat: de aici cunoaştem că este ceasul de pe urmă“ (I Ioan 2, 18)… „El este acum chiar în lume“ (I Ioan 4, 3).

Îţi vine cu adevărat să te întrebi: oare nu cumva am intrat în zodia vremurilor de apoi?

Poate că am intrat în ele, poate că suntem încă departe de ele… singur Tatăl Ceresc ştie acest lucru (Marcu 13, 32). Un lucru este însă sigur: trăim vremuri biblice.

Trăim vremile când diavolul e pe cale să ajungă la o culme a puterii sale. El îi va rătăci şi pe cei aleşi. Dar, tocmai în culmea puterii sale, „Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii Sale“ (II Tes. 2, 8) şi apoi va veni „sfâr­şitul“.

„Şi alt înger auzii strigând: Trimite secera Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul secerii şi secerişul pământului este copt. Atunci Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ şi pământul a fost secerat“ (Apoc. 14, 14-16) (în imaginea de la pag. 91, sus, se vede Domnul având în mână secera; dedesubt se vede fiara cea mare, în faţa căreia „se închină locuitorii pământului“, iar sus, la dreapta, se vede Crucea şi Jertfa Mântuitorului care va zdrobi puterea lui Antihrist).

Părintele Iosif Trifadin volumul „Trăim vremuri biblice”

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *