Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CUM GRĂIESC „ŞCOLARII” OASTEI

CUM GRĂIESC „ŞCOLARII” OASTEI

CUM GRĂIESC „ŞCOLARII” OASTEI

Spicuiri din câteva vorbiri auzite în vara aceasta la adunări de-ale Oastei

Dăm mai jos câteva spicuiri din cuvântările fraţilor auzite pe la diferite adunări din ţară.

Ceea ce vedeţi însemnează că Iisus este cu noi. Popor al lui Iisus! Se apropie ziua când va veni Stăpânul.

Trâmbiţa Oastei lui Iisus Biruito­rul este trâmbiţa mântuirii… Oile ră­tăcesc fără păstor şi sunt hrănite cu paie în loc de fân… Iisus lucrează printre noi acum. Să înfruntăm orice greutăţi, căci Iisus este cu noi. Iisus… Iisus… Iisus, aceasta este predica noastră – Iisus răstignit pentru noi şi mântuirea noastră… Iisus vă chea­mă la El. Dar astăzi! Acum!… Cea­sul acesta va striga la ziua judecăţii, dacă nu ne întoarcem.

Din vorbirea păr. Bujoreanu,

la ad. de la Săsciori – Alba

V-aduc vestea că minunea aceasta este şi la noi. Înainte de a veni, Domnul vrea să audă fiecare om cu­vântul Lui. Domnul ne va lua cum ne va găsi şi de unde ne va găsi. Pe cei ce avem obiceiul acesta, ne va găsi stând aşa adunaţi. Pe cei ce părăsesc adunarea îi va găsi acolo, în lume… Oastea pune pe gân­duri mereu pe oamenii din lume… Fiecare se întreabă: „Dar noi, ai cui suntem?…”. Întrebarea aceasta îi chinuie pe mulţi… Este o trezire şi o frământare pe care Oastea o face pretutindeni pe unde trece.

  1. înv. Gorunescu – Argeş,

la ad. de la Săsciori – Alba

Iisus, Iisus, Iisus, Mântuitorul nos­tru, acesta e programul Oastei… În faţa mărturisirii tinerilor, ce s-a fă­cut aici, cei bătrâni ca şi cei tineri n-au cuvânt de scuză… Fără Iisus de trăieşti, fără El vei muri. Noi n-am cunoscut pe Dumnezeu, mai puţin pe Iisus şi deloc pe Duhul Sfânt… Puţin am învăţat în şcoală şi mai puţin în Biserică, unde nu ne-au dus părinţii. În familie, de multe ori auzeam despre Domnul numai în vorba cu sudalmă… Oastea a venit şi ne-a vorbit desluşit despre El.

  1. I. Opriş, la ad. de la Săsciori

Nu ne temem de temniţă. Nu ne este frică de cheile temniţei. Acolo au fost şi apostolii şi sfinţii…

  1. P. Pădean – Pian, ad. de la Săsciori

Nu vorbim de la noi, ci de la Dom­nul. Cuvântul Lui îl vestim. Noi suntem şcolarii Lui…

  1. Gh. Şerdean – Limba, Alba,

la ad. De la Săsciori

Ostaşii Domnului sunt trâmbiţaşii Domnului în ţara aceasta… Tu, frate, ai în mână o trâmbiţă, ca să-L vesteşti pe Domnul cu sunetul ei… Vorbeşte şi nu tăcea… Trâmbiţează, nu sta mut.

 Sim. Bogdan – Rod, Sibiu,

la ad. de la Săsciori

…Numai cine e răstignit împreună cu Hristos biruie lumea. Cine e născut din Dumnezeu trebuie să se hrănească din Dumnezeu. Dragos­tea Domnului e viaţa noastră. Este o lume pe care trebuie s-o urâm şi este o lume pe care trebuie s-o iubim. Să-i iubim pe cei pierduţi, să-i cucerim cu arma dragostei… Aceasta e arma voastră, copii ai lui Dum­nezeu. Plângeţi pentru poporul pierdut… Topiţi-vă pentru poporul pierdut… Pentru templul ce se zidea din pietre moarte. Neemia ostenea zi şi noapte, dar cât trebuie să ostenim noi pentru templul ce se zideşte din pietre vii!…

Vânturile lumii sting candela su­fletului!… Grijiţi! Aruncaţi totul la o parte… Strângeţi-vă comori în cer…

sora Ioana Viorel – Şibot, Huned.,

la ad. Oastei, Săsciori – Alba

…Am umblat zeci de mii de kilometri şi m-am minunat de bucuria fraţilor care se umpleau de bucuria Domnului; de această bucurie în Dom­nul care e singura adevărată.

N. Urdea – Cluj,

la ad. de la Simeria V.

Să venim la Oaste din dragoste… interesele lumeşti n-au ce căuta aici… Dacă te-ai înrolat în Oaste, trebuie să lupţi şi să suferi… Sf. Ioan Gură de Aur a plătit cu viaţa îndrăzneala şi curajul lui. Aşa va păţi şi azi cine cutează să lupte.

Diodiu Tr. – Cricău, Alba,

la ad. de la Simeria V.

Iată-ne adunaţi într-o familie. Domnul ne-a încredinţat că este aşa. „Voi îmi sunteţi frate, soră, tată şi mamă”, a spus El despre cei cre­dincioşi… Ce mare onoare!… El ne-a făcut această cinste, să grijim. Să n-ajungem să ne facem vase de ocară… Mai bine să fiu un panto­far sărac şi să-l vestesc pe Domnul, decât într-un loc de cinste omenesc, dar fără Dumnezeu.

Gh. Muntean – Batiz,

la ad. de la Simeria V.

…Oastea Domnului trebuie să calce pe urmele Domnului. El a mers pe calvar, şi noi trebuie să-L urmăm acolo, aplecându-ne smeriţi sub cuvintele Domnului: „Îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea”.

Iile Marini – Săsciori, Alba,

la ad. de la Simeria V.

…Am venit la adunare să ne „să­răm” cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să nu ne stricăm.

De doi ani sunt în Oaste. Dacă aşi fi stat acasă, m-aş fi stricat. Sarea adunărilor m-a ferit. Aprindeţi luminile… Trenul ce intră în tunelul lung îşi aprinde luminile dinainte. Şi noi să avem „lumina” de acum, de pe zi, până nu vine noaptea.

  1. Adam Borza – Vinerea, Huned.,

la ad. de la Simeria V.

(Strânse şi culese de fr. I. Marini)

«Isus Biruitorul» nr. 43 / 18 oct. 1936, p. 5

Gazetarul credincios Ioan Marini
Articole apărute între anii 1930 şi 1938
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *